KYPRIANOS DATABASE OF ANCIENT RITUAL TEXTS search icon
MANUSCRIPTS
TEXTS
ARCHIVES
HELP


KYPRIANOS T17

Manuscript: M166
Sigla:

PCM 1 26
PCM I 26
P. Heid. Inv. Kopt. 686

Text no. question mark icon Position of the text within the manuscript.9
Coptic Scriptorium:
Date: 951 – 1000

Text position:

p. 2 l. 1 – p. 15 l. 27, ll. (1-249)

Type of text:

Invocation for healing/protection/exorcism (magical, formulary)

Original title:
Original title (translated):
Conventional title: Endoxon of the Archangel Michael

Language:

Egyptian (Coptic)

Dialect:

Sahidic with Middle Egyptian features

Script:

Coptic

Image: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/p_kopt_686/0001/thumbs

Text: Translation:

p. 2 (= Kropp 1)

1. ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ · ⲧⲉ ⲁⲃⲟⲩⲱϣⲧ · ϩⲁ ⲛⲉⲟⲩⲣⲏϯ ⸗
2. ⲙⲡⲓⲱ̅ⲧ̅ ⲛⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ⸗ ⲁⲃⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⸗ ⲁϥ-
3. ⲧⲱⲝ ⲉⲡⲉⲃϩⲣⲁⲃⲧⲱ̅ⲥ ⸗ ϩⲓⲑⲏ ⲙⲁϥ ⸗ ⲁϥⲕⲁ
4. ⲡⲉⲡϩⲁⲣⲙⲁ · ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲁⲃ ⸗ ⲁϥⲡⲱⲣϣ
5. ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̇ⲛⲉϥⲧⲉⲛⲁϩ̇ ⲛⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⸗ ⲁⲃⲱ-
6. ϣ ⲉⲃⲁⲗ · ⲉϥϫⲱⲱ ⲙⲁⲥ ⸗ ϫⲉ ⲭ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲉ̅ ⸗
7. ⲡⲓⲱⲧ ⸗ ⲭ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲉ̅ ⲡ̇ϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⸗
8. ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲭⲉⲣ̅ⲉ̅ ≡
9. ⲡⲉⲛⲧⲁⲃⲧⲁⲙⲓⲁ ⸗ ⲧⲡⲏ ⸗ ⲭⲉ̅ⲣ̅ⲉ̅ ⲡⲉⲛ-
10. ⲧⲁϥⲥⲉⲙⲉ ⲥⲏⲛϯ ⲙ̇ⲡⲕⲁϩ ⸗ ϩⲓϫⲉⲛ
11. ⲛⲉⲙⲁⲟⲩ ⸗ ⲭ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲉ ⲡⲉϥⲧⲁϥⲥⲱⲣ ⲉⲃⲁ-
12. ⲗ ⲛⲍ̅ ⲉⲡⲏⲩ ⸗ ⲙⲉⲛ ⲡⲍ̅ⲃ ⲛ̇ⲧⲉⲣⲉⲩⲙⲁ
13. ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ⸗ⲧⲁⲙⲓⲁ · ⲡⲣⲏ ⸗ ⲁⲃϯ ⲧ-
14. ⲉⲃϩⲏⲙⲙⲉ · ⲉⲣⲁϥ ⸗ ⲭ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲉ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲃⲧ̅ⲁ-
15. ⲙⲓⲁ ⲡⲟ̅ⲟ̅ϩ ⸗ ⲁⲃϯ ⲡⲉⲃⲟⲩⲁⲉⲓⲛ : ⲉⲣⲁⲃ ⸗
16. ⲭⲉ̅ⲣ̅ⲉ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ:ⲧⲁⲙⲓⲁ ⲛⲉⲥⲓⲩ ⲁⲃϯ ⲣⲁⲛ
17. ⲉⲣⲟⲟⲩ ⸗ ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲃⲧⲁⲙⲓⲁ : ⲛⲁⲅⲅⲉⲗ-
18. ⲱⲥ ⸗ ⲁⲃϯ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⸗ ⲭⲉⲣⲉ · ⲡⲉⲛ-
19. ⲧⲁⲃϯ ⲡⲧⲱϣ : ⲛⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ ⸗
20. ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ:ⲧⲁⲙⲓⲁ ⲛⲉⲭⲉ-
21. ⲣⲱⲃⲓⲛ ⸗ ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲉⲣⲁⲫⲓ̅ⲛ̅ :
22. ⲁⲃⲧⲉ ⲋ̅ ⲛⲧⲉⲛⲁϩ ⸗ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⸗
23. ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲁⲩ ⸗
24. ⲭⲉⲣⲉ · ⲡⲉⲛⲧⲁⲃϯ ⲧⲱϣ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲁ-
25. ⲙⲓⲥ ⸗ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ-

p. 3 (= Kropp 18)

1. ⲧⲁⲙⲓⲁⲛ̇ : ⲁϥϯ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲣⲁⲛ : ϯⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲁⲕ
2. ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ : ⲡⲉⲛⲧⲁⲃⲧⲓ ⲛⲁⲓ ⸗ ⲙⲡⲓⲛⲟϭ ⲛ-⸗
3. ⲧⲁⲓⲟ : ⲛ̇ⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ · ⲉⲡϫⲓⲥⲓ ⲁ:ⲙⲱⲓⲛⲓ ⸗
4. ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲛⲉⲭⲉ-
5. ⲣⲱⲃⲓⲛ : ⲉⲡ̇ϫⲓⲥ · ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⸗ ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡ-
6. ϣⲏⲣⲉ · ⲛⲉⲙⲁⲓ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲉⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ : ⲉⲡϫ-
7. ⲓⲥ · ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⁝ ⲭⲱⲣⲉⲩⲉⲓ ⸗ ⲉⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ · ⲉⲧⲟⲩⲁ-
8. ⲁⲃ ⲛⲉⲙⲁⲓ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲙⲁⲣⲉⲡ̇ⲣⲏ̇ : ⲙⲛ ⲡⲟⲟϩ ⸗
9. ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲓⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁⲓ ⲉ-
10. ⲡⲟⲟⲩ : ϣⲁⲛⲧⲁϫⲱ ⲙⲡⲉⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̇ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲉ
11. ⲡϣⲏⲣⲉ : ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲛⲉϩⲉⲙ:-
12. ⲛⲉⲩⲧⲏⲣⲓⲱⲛ · ⲉⲡⲓⲱⲧ : ϩⲉⲙⲛⲉⲥⲓ : ⲉⲡⲓⲱⲧ ≡
13. ⲛⲉⲙⲁⲓ̇ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲙⲁⲣⲉⲡⲕⲁϩ · ⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣ-
14. ⲱⲃ : ⲉⲃⲱⲛⲕ ⲉⲡⲇ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲟ̅ⲗ̅ⲟ̅ⲥ ⸗ ⲙⲛ ⲛⲉⲃⲉⲛ-
15. ⲉⲣⲕⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⸗ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲡⲓⲗⲗⲓ ⲙⲡⲏ ⸗
16. ⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛ̇ⲥⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲁⲓ : ⲛ̇ϭⲓ ⲛⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
17. ⲉⲡⲟⲩⲁⲉⲓ·ⲛ ⸗ ϣⲁⲛⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲁⲗ · ⲙ̇ⲡⲓⲉⲛ-
18. ⲇⲱⲕⲝⲱⲛ ≡ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲣⲁⲓ ⸗
19. ⲙⲡⲟⲟⲩ : ⲡⲓⲱⲧ ⲙ̇ⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⸗ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ
20. ⲙ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲡ̅ⲁⲣⲁⲛ ⸗ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ · ϩⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⸗
21. ⲕⲁ ⲙⲉⲉϫⲉ ⲣⲁⲓ ⸗ ⲙⲡⲟⲟⲩ : ⲡⲉⲣⲟ : ⲛⲉⲣⲱⲟⲩ ≡
22. ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲙ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲁⲛⲁⲕ ⲟⲛ ⲡⲉⲟⲩⲁϩ ⲉⲡⲍ̅ ⸗
23. ⲙⲉⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ ⸗ ⲉⲑⲏⲙⲡ ϩⲉ ⲫⲏⲧ ⲉⲡⲓⲱⲧ ≡
24. ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲃⲁⲟⲩ ⲙⲉⲡⲉϩⲁⲟⲩ ⲛⲧⲁⲃⲧⲁⲙⲓⲁ ⸗
25. ⲡⲣⲱⲙⲉ : ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲃⲓⲛⲓ : ⲙⲉⲛ ⲧⲉϥϩⲓⲕⲱ-
26. ⲛ ⸗ ⲛⲧⲉⲣⲉⲃⲧⲁⲙⲓⲁ ⸗ ⲫ̅ⲁ̅ⲩ̅ⲥ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ : ⲁ̅ⲓⲉⲓ ⸗
27. ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲙ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲙⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲉϩ ⲉⲥⲱⲓ ⸗
28. ⲧⲏⲣⲟⲩ ⸗ ⲁⲛⲟⲩⲱϣⲧ : ⲛⲁ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ ⸗

p. 4 (= Kropp 35)

1. ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⸗ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⸗ ⲛⲧⲉⲣⲛⲟⲩⲱϣ-
2. ⲧ ⲛⲁ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⸗ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲁ̅ⲇ̅ⲁ̅ⲙ̅ : ⲁⲃ-:
3. ⲉⲣ ⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲥⲱⲕ ⲉⲛϭⲓ ⲥ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
4. ⲡⲁⲣⲭⲏⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⸗ ⲁⲕϣⲁⲛⲉⲃ ϩⲉⲙ ⲡⲉⲕ-
5. ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲡϣⲏⲣⲉ : ⲡⲧⲁⲕⲁ ⲁⲕ:ϣⲁ-
6. ⲛⲉϥ ϩⲉⲙ ⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲁⲕϣⲧⲉⲣ-
7. ⲧⲱⲣ ⸗ ⲛⲉⲃⲥⲏⲛϯ ⸗ ⲁⲃⲓⲛⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̇ ϩⲓϫⲱ-
8. ⲟⲩ ⲛⲟⲩⲛⲁϭ ⲛ̇ϣⲱⲛⲉ : ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲉⲣ ⲡⲉⲃ-
9. ⲟⲩⲱϣ ⸗ ⲙⲉⲛⲉⲥⲱⲥ : ⲁⲃϫⲓ ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛ-
10. ⲛϭⲁⲛⲥ ⲛ̇ⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲁ ⸗ ⲙⲉⲛⲉⲥⲱⲥ ⸗ ϣⲁⲕ-
11. ⲧⲉⲗϭⲁⲩ ⸗ ϯⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡ̅ⲁ̅⳪ : ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏⲕ ⸗
12. ϩⲁ ⲡⲉⲕⲓⲛⲓ ⸗ ⲙⲉⲛ̇ ⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛ ⸗ ⲕⲉϯ ⲛⲟ-
13. ⲩⲧⲉⲗϭⲁ ⲛ⸗ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⸗ ⲉⲧⲛⲁⲫⲱⲣⲓ ’ ⲙ-
14. ⲡⲉⲡⲓⲉⲛⲇⲱⲕⲝⲱⲛ ⸗ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ : ⲛϩⲟⲩⲟ
15. ⲧⲉ ⳽̅⳽̅ ⲉ̅ⲓ̅ⲟ̅ϩ : ⲉ̅ⲓ̅ⲟ̅ϩ ⸗ ϣⲁⲣⲁ̅ⲉ̅ϩ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅
16. ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲡⲟⲟⲩ : ⲕⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲁⲓ
17. ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ : ⲱ̅ ⲡ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲭ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⸗ ⲛⲁⲧⲡⲉ ⸗ ⲙⲉ ⲛⲁⲡⲕⲁϩ
18. ⲡⲁⲡⲁⲧ ⲛ̇ⲧⲁⲡⲓⲱⲧ : ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲁϥ ⸗ ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲅ̅ⲅ̅ⲉ̅-
19. ⲗⲟⲥ : ⲥⲱ ⲛⲧϩⲏⲧϥ ⸗ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲓ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟ-
20. ⲩⲁⲁⲃ ϯⲧⲉⲣⲕⲁ ⲙⲁⲕ ⲉⲡⲟⲁⲩ ⲙ̇ⲡⲥⲁϣⲃ ⲛ-
21. ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲁⲕⲧⲉⲓⲧⲟⲩ : ⲉⲧⲉⲕⲙⲏϯ ⲙ̇ⲉⲛ
22. ⲡⲉⲕⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̇ϣⲏⲣⲉ ⸗ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙ̇ⲡ-
23. ⲛⲁⲩ ⸗ ⲉⲃⲛⲏⲩ ⁝ ⲉⲡⲕⲱⲥⲙⲟⲥ : ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ-
24. ⲧⲁⲃⲧⲁⲙⲓⲁ : ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲛ̇ϩⲏⲧϥ ⲷ
25. ϯⲧⲉⲣⲕⲁ ⲙⲁⲕ ⲙ̇ⲡⲁⲁⲩ ⸗ ⲙⲡⲉⲕⲛⲟϭ ⸗
26. ⲛⲣⲁⲛ : ⲛⲧⲁⲕⲧⲥⲁⲃⲁ ⲛⲉⲅⲅⲉⲗⲱⲥ ⲉⲣⲁⲃ ⸗
27. ϣⲁⲛⲧⲟⲩϯ̇ ⲉⲟⲟⲩ ⸗ ⲛⲁⲕ ⲛ̇ϩⲏⲧϥ ⁝ ⲉⲧⲉ
28. ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲙ̅ⲉ̅ⲑ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⸗ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲣⲁⲛ : ⲉⲡ⳪ ⸗
29. ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗ ϯⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ̅⳪ ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏⲕ ⸗

p. 5 (= Kropp 53)

1. ϩⲁ ⲡⲉⲕⲓⲛⲓ ⸗ ⲙⲛ ⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛ ⸗ ⲕⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉ-
2. ⲡⲁⲁϣⲁϩⲁⲙ : ⲉⲕⲃⲓ ⲛϩⲓⲥⲓ ⲛⲓⲙ ⲷ ϩⲁⲃⲁⲗ ⳽̅⳽̅ ⸗
3. ⲉϣⲱⲡⲓ ⲟ̇ⲩϣⲱⲛⲉ : ⲉⲃϩⲁⲟⲩ ⁝ ⲡⲉ : ⲉⲓ ⲟⲩⲣⲉϩ̇ⲧⲥ ⸗
4. ⲛⲧⲉ ⲇⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⸗ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲁⲗ · ⲛϩⲏⲧϥ ⸗
5. ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ : ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲁⲕⲙⲉⲃ ⸗ ϩⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲩ
6. ⲙⲛ : ⲛⲥⲉⲧⲁϩ·ⲥⲉⲃ · ϩⲉⲙ ⲡⲓⲛⲉϩ ⸗
7. ϯⲧⲉⲣⲕⲁ ⲙⲁⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ : ⲛⲧⲉⲥⲁϣⲃⲓ ⲛⲥ̅ⲏ̅ⲛ̅ϯ̅
8. ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩ ⸗ ⲙⲉⲛ ⸗ ⲧⲥⲁϣⲃⲓ ⲙⲡⲏⲗⲗⲓ̇ ⲉⲩϩⲉ-
9. ⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱⲟⲩ : ⲛ̇ϭⲓ ⲙ̇ⲉⲛⲧⲁⲃϯ ⲛⲧⲃⲁ ⲟⲩϭⲁⲥ ⸗
10. ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ ⸗ ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙ̇ⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲉⲙ-
11. ⲍ̅ ⸗ ⲛⲁⲕⲧⲓⲛ ⸗ ⲉⲡⲣⲏ ⲙ̇ⲉⲛ ⲡⲟⲟϩ ≡
12. ϯⲧⲉⲣⲕⲁ ⲙⲁⲙⲁⲕ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲙⲡⲉⲭⲱⲣⲱⲥ ⸗
13. ⲛ̇ⲛⲉⲥⲓⲩ ⲛ̇ⲧⲉⲡⲏ ⸗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲛⲛⲁⲩ
14. ⲛⲁⲓ ⲙ̇ⲡⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ ⸗ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ · ϩⲓϫⲛ̅
15. ⲡⲓⲙⲁⲩ : ⲙⲛ̅ ⲡⲓⲛ̅ⲉ̅ϩ ⸗ ⲉⲧⲕⲏ ⲙⲡⲁⲙⲉⲧⲁ ⲉ-
16. ⲃⲁⲗ · ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⸗ ⲉⲃϩⲁⲅⲓⲁⲥⲥⲉ ⲙⲁⲩ ⸗
17. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉϫⲱ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⸗
18. ⳽̅⳽̅ ⲛⲥⲉⲃⲓ ⲛ⸗ϩⲓⲥⲓ ⲛⲓⲙ ⸗ ⲥⲁⲃⲁⲗ ⲉⲙⲁⲃ ⸗
19. ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϩⲉ ⲡⲉ⸗ⲃⲉⲥⲱⲙⲁ ⸗ ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲃ-
20. ⲥ ⲉ:ⲧϭⲁⲙ ⲧⲏⲣⲉⲥ ⸗ ⲙⲡⲉⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛ-
21. ⲱⲛ ⲉⲕⲧⲣⲉⲧⲉⲃϭⲁⲙ ⲧⲏⲣⲏⲥ ⸗ ϣⲱⲡⲓ ⸗
22. ⲛⲑⲏ ⲛⲧϭⲁⲙ ⸗ ⲛⲟⲩϣⲁⲗ⸗ⲙⲉⲥ ⸗ ϩⲓⲧⲉⲛ
23. ⲡⲱϣⲣ ⲉⲃⲁⲗ̇ ⲛ̇ⲛⲁⲧⲉⲛⲁϩ ≡ ϯⲱⲣⲕ ⲉ-
24. ⲣⲁⲕ ⁝ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲉⲛ̇ⲧⲁⲝⲓⲥ̇ ⲧⲏⲣⲟⲩ : ⲛⲧⲁⲛ-
25. ⲅⲉⲗⲓⲕⲏ ⲧⲏⲣⲉⲥ ⸗ ⲛ̇ⲁⲙⲡⲏⲩⲉⲓ ⸗ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩ-
26. ⲉⲓ : ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ : ⲛⲁⲇ̅ⲁ̅ⲙ̅ · ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ-
27. ⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲁⲃ ⲛ̇ϩⲏⲧϥ ≡ ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙ̅-
28. ⲡⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲣⲁⲛ ⸗ ⲙⲉⲛ : ⲛⲉⲕϭⲁⲙ ⸗ ⲙⲛ ⲛⲉ-
29. ⲕⲥ̅ⲱ̅ϯ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲛ̅ ≡ ⲙⲛ ⲛⲉⲕ:ⲫ̅ⲩ̅ : ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲏϩ ⸗
30. ϩⲛ ⲧⲉⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛ̇ⲉϣⲏⲣⲉⲡ ⲙⲓⲥⲓ ⲉⲧ̣ϩⲉ-
31. ⲛ ⲁⲙⲡⲏⲩ̇ⲉⲓ : ⲛⲁⲓ ⲛϣⲁⲩϯ ⲷ

p. 6 (= Kropp 71)

1. ϩⲁϯ ⲛⲛⲉⲕⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲕⲁⲕⲉ : ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉ̇ⲕⲉ-
2. ⲧⲉⲛⲛⲁⲩⲥⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲩ ⲙ̇ⲛ ⲡⲛⲛⲉϩ ⸗
3. ⲉⲕⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲁⲩ : ⲉⲕϩⲁⲅⲓⲁⲥⲥⲉ ⲙⲁⲩ : ϫⲉ-
4. ⲕⲁⲥ : ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲟⲩ : ϩⲓϫⲱ ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲛⲥⲉ̇ⲉⲓ .
5. ⲉⲃⲁⲗ· ⲛϩⲏⲧϥ : ⲛ̇ϭⲓ ϩⲓⲥⲓ ⲛⲓⲙ : ⲉⲧϩⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲷ
6. ⲉⲃⲙⲟⲩϩ : ⲉⲙⲟⲩⲧ : ϩⲓ ϭⲁⲙ ⲉⲃϯ ⲟⲩⲱ ⲃⲁⲗ ⸗
7. ⲛⲑⲉ ⲙⲡϣⲏⲛ · ⲉⲡⲱⲛⲁϩ : ⲉϥⲣⲏⲧ̇ ϩⲉⲛ ⲧ-⸗
8. ⲙⲏϯ̇ ⲙ̇ⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲱⲥ ⸗ ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲡⲟⲟⲩ
9. ⲙⲡⲥⲁϣⲃ : ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ : ⲉⲧⲱϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⸗
10. ϩⲓϫⲉⲛ · ⲙⲡⲥⲁϣ̇ⲃⲉ ⲗⲟⲩⲧⲏⲣ ⲛ̇ⲧⲉⲕⲗⲏⲥⲓⲁ
11. ⲛⲉϣⲏⲣⲉ:ⲡ ⲙⲓⲥⲓ : ⲉⲧ:ϩⲉⲛ ⲁⲙⲡⲏⲩⲉⲓ ⸗ ⲉⲧⲉ
12. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ : ⲓ̅ⲁ̅ⲱ̅ · ⲓ̅ⲁ̅ⲕ̅ : ⲡ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲕ̅ ⸗ ⲥ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲕ̅ ⸗
13. ⲁ̅ⲣ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲗ̅ⲏ̅ ⸗ ⲁ̅ⲣ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲛ̅ ⲷ ⲁ̅ⲣ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲣ̅ ⸗ ⲷ
14. ϯ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲕ̅ ⲉ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲕ̅ ⲉ̅ⲡⲟⲟⲩ : ⲛⲧⲉϣⲁⲣⲡⲓ ⲛⲑⲏⲥⲓⲁⲥ
15. ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲗⲁⲥ ⲛⲁⲕ : ⲉϩⲣⲁⲓ : ⲛϩⲏⲧⲥ ⲙⲛ ⲡⲉ-
16. ⲑⲉⲥⲓ̣ⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ ⸗ ⲉⲧⲟⲩⲉϩ : ϩⲛ ⲧⲉⲥⲙⲏϯ
17. ϯ̣ ⲉⲙⲡⲁⲟⲩ ⲙ̇ⲡⲉⲃⲇ̅· ⲛⲥⲧⲏⲗⲗⲟⲥ : ⲉⲧⲧⲱ-
18. ⲟⲩⲛ̇ ϩⲁⲣⲁϥ ⸗ ⲉⲧⲉ ⲛⲉⲓ : ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ : ⲉⲕ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲥ̅-
19. ⲁ̅ⲛ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲗ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗ ϯ ⲉⲙ-
20. ⲙⲁⲕ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛ⸗ⲉⲡⲉⲥⲛⲟⲃ : ⲉⲛⲉϣⲏⲣⲉⲡ
21. ⲙ̅ⲓⲥⲓ ⲧⲁⲩⲡⲁϩⲧϥ ⸗ ⲉⲃⲁⲗ · ϩⲉⲛ ⲟⲩϫⲓⲛϭⲁ-
22. ⲛⲥ ⸗ ϫⲉⲕⲁⲟⲥ ⲕ̇ⲓⲛⲓⲉⲓ ϣⲁⲣⲁⲓ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛ : ⲁ-
23. ⲛⲁⲕ ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲣⲉϣⲏⲣⲉⲡ ⲙ̇ⲓⲥⲓ̇ ⲉⲥⲱⲕ : ϩⲁⲧⲉⲃ-
24. ϩⲏ ⸗ ⲉⲣⲉⲓ̅ⲇ̅ · ⲧⲃⲉ : ⲟⲩϭⲁⲥ ⸗ ϩⲉ ⲧⲉⲩⲏⲡⲓ ⸗
25. ⲁⲙⲟⲩ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⸗ ⲁⲕⲓ̇ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲁⲩ
26. ⲙⲛ ⲡⲓⲛ̅ⲉ̅ϩ ⸗ ⲉⲕⲓⲛⲓⲃⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⸗ ⲉⲕⲙⲁⲩϩⲟⲩ ·
27. ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ || ϫⲉⲕⲁⲥ ⸗ ⲕⲉ[[.]]ϣⲁⲛⲡⲁ-
28. ϩⲟⲩ⸗ⲧⲃ ϩⲉϫⲱ ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲉⲩⲉⲓ ⲉⲃⲁⲗ · ⲛϩⲏⲧϥ
29. ⲛϭⲓ ϩⲓⲥⲓ ⲛⲓⲙ ⸗ ⲉⲧϩⲉ ⲡⲉⲃⲥⲱⲙⲁ ≡ ⲙⲁⲣⲉ-
30. ⲛⲇⲓⲁⲃⲱⲗⲱⲥ ⸗ ϫⲓ ϣⲓ̇ⲡⲉ̇ ⲙⲛ ⲧⲉϥϭⲁⲙ

p. 7 (= Kropp 85)

1. ⲧⲏⲣⲏⲥ ⸗ ⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲑⲏ ⲛ̇ⲧϭⲁⲙ ⸗ ⲛⲟⲩϣⲁⲗ-
2. ⲙⲉⲥ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲱ̅ ⸗ ϯ ⲉⲙⲙⲁⲕ ⲉⲡⲁⲟⲩ · ⲙ̇ⲡⲉⲕ·ⲅ̅ ·
3. ⲛⲣⲁⲛ ⸗ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲕⲟⲩⲁⲛⲁϩⲟⲩ
4. ⲉⲃⲁⲗ · ⲉⲡⲕⲱⲥⲙⲟⲥ ⲷ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲥⲟⲩⲉⲥⲟⲩ-
5. ⲱⲛⲅ ⲡⲛⲟⲩϯ : ⲙⲉ · ⲙⲁⲟⲩⲁⲁⲃ ⲷ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ
6. ⲡⲓⲱⲧ ⲙ̇ⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ · ⲙⲉ̇ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗
7. ⲡⲗⲏⲙⲏⲛ ⲉⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⸗ ⲡⲓⲱⲧ : [[ⲃ̣]]
8. ⲛⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲑⲁ ⲉⲁⲩ · ⲙⲡⲱ̅ⲧ̅ : ⲡ-
9. ϣⲁⲣϣⲉⲣ ⸗ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲏⲉⲓ ⸗ ⲛⲧϭⲁⲙ ⲷ
10. ⲧⲏⲣⲉⲥ · ⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲱⲗⲟⲥ ⸗ ⲡⲓⲱⲧ · ⲙⲉ
11. ⲡϣⲏⲣⲉ ⸗ ⲙⲛ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲓⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗
12. ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲷ ⲛⲧⲛⲁϫ ⲛ̇-
13. ⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛ̇ⲛⲟⲩⲃ ⸗ ⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲑⲣⲱⲛⲟⲥ ⸗
14. ϩⲓϫⲱⲥ ⸗ ‡ ⲉⲙⲁⲕ ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̇ⲉⲙ ⲡⲧⲁⲩ-
15. ⲉⲓ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⸗ ⲉⲧϩⲉ ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏϯ ⸗
16. ⲡⲉⲃⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲑ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲁ̅ ⲷ ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲙⲡ-
17. ⲫⲉⲣⲙⲁ ⲛⲉⲛ̇ⲟⲩⲃ ⸗ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲁⲡⲏ ⸗
18. ⲙⲡⲉⲕ̇ⲑⲣⲱⲛⲟⲥ ⸗ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡ̅ⲉ̅ ⲑ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
19. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛ⸗ϯⲡⲱⲣⲫⲱⲣⲁ : ⲉⲧⲁⲉⲓ
20. ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⸗ ⲡⲉ̅ ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲷ
21. ⲙⲡⲓⲉⲙⲡⲏⲧⲏⲥ ⸗ ⲛⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⸗ ⲉⲧϭⲁⲁⲗⲓ ⸗
22. ⲙⲁⲕ · ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⸗ ⲡⲉ̅ ⲑ̅ⲱ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ‡ ⲉⲙⲡⲁⲟⲩ ⸗
23. ⲡⲓⲛⲁϭ ⲛ̇ϫⲱⲱⲙⲉ ⸗ ⲉⲧϩⲉ ⲧⲉⲕ:ϭⲓϫ ⸗ ⲉⲣ-
24. ⲉⲧⲓ·ⲍ̅ : ⲛⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ : ϩⲓϫⲱⲃ ⲷ ⲉⲣⲉⲡⲧⲱ-
25. ϣ ⲛⲛⲁⲡⲏ : ⲙⲉ ⁝ ⲛⲁⲡⲕⲁϩ ⸗ ⲥⲏϩ ⲉⲣⲁⲃ ⸗
26. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙ̇ⲡⲉⲕϭⲉⲃⲁⲓ ⸗ ⲉⲧϫⲟⲥⲓ ⸗
27. ⲡ̣ⲁⲓ ⲉⲧⲁⲙⲁϩϯ ⲛⲉⲥⲏⲛϯ ⲙⲡⲕⲁϩ · ⲙⲛ ⸗
28. ⲛⲉⲡⲏⲗⲓ ⲙⲡⲏ ⸗ ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲓⲩ ⲉ-
29. ⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⸗ ⲉⲙⲡⲉⲕⲥⲛⲉⲩ ⲃⲉⲗ ⸗
30. ⲑ̅ⲱ̅ⲗ̅ · ⲙ̇ⲛ ⲑ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅⸗ⲛ

p. 8 (= Kropp 98)

1. ‡ ⲉⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟⲩ ⲉ̇ⲙⲡⲛⲓⲃⲓ ⲱⲛⲁϩ̇ ⲉⲧⲛⲏⲩ · ⲉⲃⲁⲗ ⸗
2. ϩⲛⲉⲕ·ϭⲉⲃϣⲁⲁⲛⲉ : ⲡⲉⲃⲣⲁⲛ ⲡ̅ⲉ̅ ⲥ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
3. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ : ⲙⲡⲓⲫⲉⲙⲉⲣⲁⲛⲓⲱⲛ ⸗ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⸗
4. ⲡⲉⲕⲗⲁⲥ ⸗ ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲛⲧⲉⲕⲁⲩⲣⲓⲏⲗ · ⲉⲧ-
5. ⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲁ ⲷ ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⸗ ⲛⲉⲕ-
6. ϣⲁⲗ · ⲉⲧⲉ : ⲛⲁⲓ : ⲛⲉ ⲱ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲥ̅ⲕ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⸗
7. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⸗ ⲛⲧⲉⲕⲁⲡⲏ ̇· ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ · ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅
8. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⸗ ⲙⲡⲧ̅ⲏ̅ⲡ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲉ̅ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⲛⲟⲩⲁⲉⲓ-
9. ⲛ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉⲕ̅ⲁ̅ⲡ̅ⲏ̅ : ⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲥ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ·
10. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⸗ ⲡⲉⲕⲗⲁⲙ : ⲛⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⸗ ⲉⲧϩⲉ
11. ⲡⲉⲕⲙⲁϩⲕ ⸗ ⲡⲉⲃⲣⲁⲛ ⸗ ⲡⲉ̅ ⲗ̅ⲉ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
12. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⸗ ⲛ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲉⲧⲉⲕ ⲡ̇ⲉⲕ-
13. ⲛⲧⲏⲏⲃⲓ : ⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ · ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ : ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅-
14. ⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ : ⲥⲏⲛϯ ⸗ ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
15. ⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⸗ ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
16. ⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ · ⲛⲉϩⲃⲟⲩⲣ ⸗ ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲧ̅ⲉⲕ-
17. ⲕⲟⲩⲉⲣⲏϯ · ⲥⲏⲛϯ ⸗ ⲑ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⲷ ⲑ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ⲁ̅ ⸗
18. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̇ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ
19. ⲉⲕⲙⲟ̣ⲟ̣ⲥ̣ ⲉ̣ϩⲣⲁⲓ : ϩⲓϫⲱⲃ ⸗ ⲉⲕϯ ϩⲉⲡ ⲉⲡⲥⲱ̅ⲛ̅
20. ⲧⲏⲣϥ ⸗ ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲁⲃ ⸗ ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ ⲛϯ-
21. ⲛⲟϭ ⲛⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ̇ ⲉⲧϩⲉⲣⲁⲧⲥ ϩⲓϫⲛ ⲧⲉⲕ-
22. ⲁⲡⲏ ⸗ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ · ⲙⲉ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲧⲁⲓ̇ ⲉⲛⲧⲁⲥϯ
23. ϩⲓϫⲱⲕ · ⲡⲉⲕⲗⲁⲙ ⲷ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲕⲗⲁⲧⲟ̅ⲥ̅
24. ⲙⲡϣⲏⲛ ⲉⲡⲱⲛⲁϩ ⸗ ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ϥ̅ ⸗ ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅ ⸗
25. ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲗ̅ ⸗ ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ · ⲛⲧⲉⲕⲛⲟϭ · ⲛⲧⲉ-
26. ⲛⲁⲙⲓⲥ̇ ⲉⲩⲉⲓⲣⲓ ⲙⲁⲃ ⸗ ⲙⲉⲛⲧⲏ ⲙⲉ ⲙ̇ⲁⲁⲃ-
27. ⲧⲁⲥⲉ : ⲣⲉⲟⲩⲉⲓ : ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲉⲙⲁⲕ : ⲉⲣⲉ-
28. ⲕⲉⲟⲩⲉⲓ ϩⲓⲃⲟⲩⲣ ⲙ̇ⲁⲕ ⸗ ⲉⲣⲉϩⲛⲥⲏⲃⲓ ⸗ ⲛⲥⲁϯ ⸗
29. ⲛⲧⲁⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲉⲩⲉⲓⲣⲓ ⲡⲉⲕⲟⲩⲉϩ
30. ⲥⲁϩⲛⲓ ⸗ ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̇ⲡⲉⲕ·ⲇ̅ · ⲛⲥⲱⲛⲧ ⲉⲧ-

p. 9 (= Kropp 112)

1. ⲥⲱⲕ ϩⲁ ⲡⲉⲕⲑⲣⲱⲛⲟⲥ ⸗ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ
2. ⲙ̅ⲉ̅ⲗ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲛ̅ ⸗ ⲁ̅ⲕ̅ϩ̣̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̅ · ⲡ̅ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲑ̅ⲓ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲛ̅ ⸗
3. ⲡ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲏ̅ⲣ̅ⲁ̅ ⲷ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲁⲕ ⸗ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̇ⲛ
4. ⲧⲉⲩϣⲏ ⸗ ⲉⲩϫⲱⲱ ⲙⲟⲥ ⸗ ϫⲉ ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅ : ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅
5. ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⲕⲏ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗ ⲛⲁⲙⲡⲏⲩⲉⲓ ⲙⲛ ⸗
6. ⲛⲁⲡⲕⲁϩ ⲷ ⲙⲉϩ : ⲉⲃⲁⲗ : ϩⲉⲙ ⲡⲉⲕ·ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗
7. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲛⲙⲡⲓⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ ⸗ ⲃ̅ ⸗ ⲉⲧϩⲱⲃⲥ ⲉⲡⲉⲩ-
8. ϩⲁ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⸗ ⲫ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲉ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⸗ ⲱ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲃ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⲷ
9. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⸗ ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ : ⲉⲑⲱⲃⲥ̇ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ
10. ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲃⲣⲁⲛ ⸗ ⲥ̅ⲱ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⸗ ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲑ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅
11. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̇ⲡⲓⲥⲛⲉⲩ : ⲉⲧϩⲱⲃⲥ ⲉⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⸗
12. ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲥ̅ⲱ̅ⲭ̅ⲱ̅ⲧ̅ ⲷ ⲁ̅ⲭ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲃ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲷ
13. ⲧⲉⲩⲗⲁⲗⲓⲁ ⸗ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⸗ ϫⲉ ⲕ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲁ̅ⲁ̅ⲃ̅ = ⲕ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲁ̅ⲁ̅ⲃ̅ =
14. ⲕ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲁ̅ⲁ̅ⲃ̅ ⸗ ⲡ̅⳪ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗ ⲉⲧⲡⲉ ⸗ ⲙⲛ ⲉⲧⲡⲕⲁ̅ϩ̅ ⸗
15. ⲙⲏϩ̇ ⲉⲃⲁⲗ · ϩⲉ ⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ ⸗ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗
16. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⸗ ⲙⲡⲉⲕ̅ⲇ̅ ⸗ ⲉⲙⲡⲉⲣ̅ⲉ̅ⲥ̅ⲃ̅ⲏ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⲷ ⲉⲧ-
17. ϩⲁ ⲧⲉⲕⲉⲡⲓⲥⲕⲱⲡⲏ ⸗ ⲛⲁⲓ̇ ⲧⲁⲕⲧⲁϩⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲷ
18. ⲉⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲁⲩ : ⲉϫⲓⲛ̇ ⲁⲗⲫⲁ ϣ ⲟⲱ
19. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲛϭⲓϫ ⲛ̇ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲥ ⲉϫⲱⲟⲩ ⸗
20. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ ⸗ ⲡⲉⲕ̅ⲇ̅ ⲛ̇ⲑⲣⲱⲛⲟⲥ ⸗ ⲉⲩϩⲉⲙ̅ⲁ̅ⲁ̅ⲥ ⸗
21. ϩⲓϫⲱⲃ ⸗ ⲙⲛ : ⲛⲉⲩϭⲉⲣⲏⲡⲏ ⲛ̇ⲟⲩⲃ : ⲉⲩϩⲓϫⲉ-
22. ⲛ ⲛ̇ⲉⲩ·ⲁⲡⲏⲩⲉⲓ ⸗ ⲙ̇ⲛ ⲛⲉⲕ·ⲗⲁⲙ ⸗ ⲉⲧϩⲛ
23. ⲡⲉⲩⲙⲁϯ ⸗ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲫⲓⲁⲗⲓ ⲛ⸗ⲛⲟⲩⲃ ⲷ ⲉⲧ-
24. ⲛⲉⲩ̇ϭⲓϫ ⸗ ⲙⲛ ⧹ⲥ⧸ϯⲛⲟⲩⲃⲓ ⲉⲧ⸗ⲛⲉⲩ ⲡϣⲱⲓ ⸗
25. ϩⲁ ⲫⲁ ⲙⲡⲓⲱⲧ : ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ̇ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅
26. ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲁⲓ ⲡⲁⲟⲩ : ⲱ ⲣⲉϥⲥⲱ-
27. ⲧⲙ ⸗ ϫⲉ ⲥⲙⲏ ⲉⲣⲁⲓ : ⲱ ⲡⲣⲉⲃ:ϫⲓ ⲥ⸗ⲙⲏ ⸗
28. ⲙⲁⲣⲉ⸗ⲡⲁⲥⲁⲡⲥ ⸗ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⸗ ϣⲁⲣⲁⲕ : ⲛⲧⲉ-
29. ⲧⲁⲥⲙⲏ ⸗ ⲉⲓ ⲡϣⲱⲓ : ϣⲁ ⲡⲉⲉⲑⲣⲱⲛⲟⲥ
30. ⲉⲕϣⲁⲛⲁϩⲧⲏⲕ : ϩⲁ ⲡⲉⲕⲓⲛⲓ : ⲙⲛ ⲧⲉⲕ-
31. ϩⲓⲕⲱⲛ ⸗ ϫⲓ ⲛⲁⲡ̇ⲱⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲧⲁⲁⲧ ⸗
32. ⲱ ⲡ̅ⲁ̅⳪ ⸗ ⲉⲕⲓ : ϩⲓϫⲛ ⲡⲓⲙⲁⲟⲩ ⸗ ⲙⲛ

p. 10 (= Kropp 132)

1. ⲡⲛ̅ⲉ̅ϩ : ⲉⲕⲡⲱϩⲧ ϩ̇ⲓϫⲱⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲓ:⸗-
2. ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲉⲕⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⸗ ⲉⲕϩⲁⲅⲓⲁⲥ⸗-
3. ⲥⲉ ⲙⲁϥ ⸗ ⲉⲃⲙⲁϩⲟⲩ ⲛⲧⲉⲗϭⲁ ⲛⲓⲙ̅
4. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⸗ ϩⲉ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓⲛⲁⲡⲱϩⲧ ϩⲓϫ-
5. ⲱ ⲡⲙⲁⲁⲩ : ⳽̅⳽̅ : ⲉⲛⲥⲉⲓ ⲉⲃⲁⲗ ⲛϩⲏⲧϥ –
6. ⲛϭⲓ ϣⲱⲛⲓ · ⲛⲓⲙ : ⲉⲧϩⲉ ⲡⲉⲃⲥⲱⲙⲁ ⳽̅⳽̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅
7. ⲉϣⲱⲡⲓ ⲟ̅ⲩ̅ϣⲱⲛⲓ ⲉⲃϩⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲓⲉ ⲟⲩ-
8. ⲣⲁϩⲧⲥ ⲧⲉⲙⲱⲛⲓⲱⲛ ⸗ ⲉ̅ⲓ̅ⲉ̅ ⲟ̇ⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲉ
9. ⲉ̅ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩϩ̅ⲓ̅ⲕ̅ ⲡⲉ ⸗ ⲙⲁⲣⲟⲩ⸗ⲡⲱⲧ ⸗ ⲉⲓϯ ϩⲓⲕ
10. ⲛⲥⲱϣ : ⲉⲓⲉϯ ⲕⲁⲕⲟⲩⲣⲕⲱⲥ ⸗ ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ : ⲧⲉⲭ-
11. ⲛⲓ ⲛⲓ̅ⲙ ⸗ ⲛⲧⲉⲙⲱⲛⲓⲱⲛ ⸗ ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ ⲥⲱⲱⲃ ⸗
12. ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲣⲅⲓⲁ · ⲛ̇ⲥϩⲓⲙⲉ ⸗ ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ̅ ⲕⲁⲛⲧⲁⲕ-
13. ⲗⲏϯⲕⲟⲛ ⸗ ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ̅ ⲇⲉⲛⲁⲙⲓⲥ ⸗ ⲉⲑⲁⲟⲩ
14. ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ : ⲛⲁⲡⲁⲏⲣ ⸗ ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ̅ ⲛ̇ⲁⲧⲉⲩϣⲁⲩⲉⲓ ⸗
15. ⲛⲉⲧⲉϣⲁⲩ⸗ⲉⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲙⲁⲅⲟⲥ ⸗ ⲛϩⲟⲁⲩⲧ
16. ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁⲅⲟⲥ ⸗ ⲛⲥⲓⲙⲓ ⸗ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲁⲗ ⸗
17. ϩⲉ ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲡ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲁ̅ ⸗ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲁⲗ ⸗
18. ϩⲉⲛ ⲧⲁⲡⲣⲟ ⸗ ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉ ⸗
19. ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲉⲃⲉⲉⲓ · ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲏⲩ-
20. ⲧⲉⲛ ⲉⲃ:ⲃⲁⲧⲧⲏⲩⲧ̇ⲉⲛ ⲉⲃⲁⲗ : ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ
21. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⸗ ⲙⲅ̅ ⲛⲓⲃⲓ ⲛⲧⲁⲕⲧⲟⲩ ⲉϩ-
22. ⲟⲩⲛ : ⲉⲡϩⲁ ⲛⲁⲇ̅ⲁ̅ⲙ̅ ⸗ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲕ-
23. ⲧⲁⲙⲓⲁⲃ ⸗ ϣⲁⲛⲧⲉⲃϫⲓ ⲡⲉⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗
24. ϫⲉⲕⲁⲥ : ⲉⲕⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲡⲱⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙ̇ⲡⲟⲟⲩ ⸗
25. ⲙⲉ ⲛⲁϫⲡⲓⲁ · ⲉⲕⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩ̇ⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲟⲩ ⲙⲛ
26. ⲡⲓⲛ̅ⲉ̅ϩ ⸗ ⲁⲙⲟⲩ : ⲕⲁⲗⲟⲥ ⸗ ⲁⲕⲓ : ⲉⲕϩⲓϫⲛ ⲉⲧ-
27. ⲉⲛⲁϩ : ⲛ̅ⲁ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⲷ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲉⲛⲉⲣ-
28. ⲉⲣⲉⲙⲁⲟⲃ ⲙ̇ⲛ ⲟⲩⲁ̇ : ⲟⲩϭⲁⲥ ⲛⲧⲃ̇ⲁ ⲛ̅ⲁ̅ⲅ̅ⲅ̅ⲉ̅ⲗ̅-
29. ⲱ̅ⲥ̅ ⲷ ϩⲓ ⲛ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲭ̅ⲏ̅ⲁ̅ⲅ̅ⲅ̅ⲉ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲷ ⲥⲱⲕ
30. ϩⲓ̇ⲑⲏ ⲙⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲏ ⁝ ⲛⲧⲁⲕⲡⲱⲧⲉ [[.]]

p. 11 (=Kropp 150)
1. ⲉⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲉⲓϣ̇ ϣⲁ · ⲁⲇⲁⲙ ⸗ ϩⲉ ⲡⲁⲣⲁϯⲥⲱⲥ ⸗
2. ⲛ̇ⲧⲉⲣⲉϩⲁⲃ ⸗ ⲡⲁⲧⲁ ⲙⲁⲃ ⸗ ⲉⲩⲱϣ ⲉⲃⲁⲗ̇ ⲉⲩ-
3. ϫⲱⲱ ⲙⲟⲥ ⸗ ϫⲉ ⲡⲉ̇ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̇ⲁⲕ ⲡ̇ⲉⲣⲟ ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⸗
4. ⲡ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ ⸗ ⲧⲡⲉ ⲙ̅ⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ ⸗ ⲙⲉϩ : ⲉⲃⲁⲗ · ϩⲉ ⲡ- ⸗
5. ⲡⲉⲕ̇ⲉⲟⲁⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲁⲙⲟⲩ ⲕⲁⲗⲟⲥ ⲷ ⲁⲕⲓ ⸗ ⲡ̇-
6. ⲥⲁϣⲃ ⲛⲥⲧⲉⲣⲉⲩⲙⲁ ⸗ ⲥⲱⲕ ϩⲁ ⲧⲉⲕϩⲏ ⲷ ⲡ̅ⲣ̅ⲏ̅ ⸗
7. ⲙⲛ ⲡ̇ⲁⲟϩ ⸗ ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲓⲟⲩ ⲉⲣ ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲁⲕ ⸗ ⲛⲉ-
8. ⲛⲟϭ:ⲁ̣ⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⸗ ⲙⲛ ⲡⲕⲁϩ ⸗ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟ̅ⲩ̅
9. ⲉⲣⲉⲧⲥⲁⲗⲡⲓⲝ ⸗ ⲥⲱⲕ ⸗ ϩⲁ ⲧⲉⲕϩⲏ : ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⸗
10. ϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ ⸗ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⸗ ⲧⲉϩⲓⲏ̇ ⲉⲧϫ̅ⲓ ⲙⲁⲓ- ⸗
11. ⲉⲓⲧ : ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲱⲛⲁϩ ⸗ ⲁⲙⲟⲩ : ⲉϩⲣⲁⲓ : ⲛϩⲏⲧⲥ ⸗
12. ⲉⲕⲁϩⲉⲣⲁⲕ · ϩⲓϫⲛ ⲡⲓⲙ̅ⲁⲩ ⸗ ⲙⲛ ⲡⲓⲛ̅ⲉ̅ϩ ⸗ ⲉⲕ-
13. ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲁⲩ : ⲉⲕϩⲁⲅⲓⲁⲥⲥⲉ ⲙⲁⲩ ⸗ ϫⲉⲕⲁⲟ̅ⲥ̅ ⸗
14. ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲱϩⲧ ⲙⲁⲩ ⸗ ϫⲱ : ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲉⲩⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲁⲗ ⸗
15. ⲛϩⲏⲧϥ ⲛ̇ϭⲓ ϩⲓⲥⲓ ⲛ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⸗ ⲉⲧϩⲉ ⲡⲉⲃⲥⲱⲙⲁ ⸗
16. ⲓ̅ⲉ̅ϩ̅ ⸗ ϩ̅ⲁ̅ⲕ̅ ⸗ ϩ̅ⲁ̅ⲕ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ̅⳪ ⸗ ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏⲕ
17. ϩⲁ ⲡⲉⲕ̇ⲓⲛⲓ ⲙ̇ⲛ ⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛ ⸗ ⲙⲡⲣⲉⲕⲉ ⲡ-
18. ϩⲱⲃ ⲉⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲡⲱⲧ̇ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ
19. ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⸗ ⲉⲡϣⲁⲣⲉⲡ ⲉϫⲱⲕ⸗ⲉⲙ ⲉⲛ̅-
20. ⲧⲁⲕϫⲓ ϫⲱⲕⲉⲙ ⲛϩⲏⲧϥ ⸗ ϩⲉⲛ ⲧⲡⲓⲕⲏ ⲙⲁⲩ
21. ⲛⲱⲛⲁϩ ⸗ ⲉⲥϩ̇ⲛ ⲧⲙⲏϯ ⲙⲡⲁⲣⲁϯⲥⲱⲥ ⸗ ≡
22. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲛⲛⲓⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ̇ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⸗
23. ⲡⲁ̅ⲣ̅ⲃ̅ⲓ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⸗ ⲧⲙⲉϩ:ⲥⲏⲛϯ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⸗ ϯⲙ̅ⲉ̅ⲥ̅
24. ⲣ̅ⲱ̅ⲕ̅ϩ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ ≡ ⲧⲙⲉϩⲅ̅ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⸗ ⲡⲉ ϯ-
25. ϩ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲧⲙⲉϩ : ⲇ̅ : ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡ̅ⲉ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲉ̅ⲓ̅ ⸗
26. ⲧⲙⲉϩ : ⲉ̅ : ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⸗ ⲡⲉ̅ ⲟ̅ⲩ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⸗ ⲧⲙⲉϩ⸗ⲋ ≡
27. ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⸗ ⲡ̅ⲉ̅ ⲥ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ≡ ⲧⲙⲉϩ : ⲍ̅ ⸗ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⸗
28. ⲡ̅ⲉ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲙⲁϩϯ ⸗
29. ⲡⲉⲕⲛⲟϭ : ⲛϭⲉⲃⲁⲓ̇ ⲉⲧϫⲟⲥⲓ ⸗ ⲕⲉϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⸗
30. ⲛⲉⲛⲓⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ≡
31. ⲉϩⲣⲁⲓ ⸗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲩ ⲙ̇ⲛ ⲡⲛ̅ⲉ̅ϩ ≡

p. 12 (= Kropp 168)

1. ⲛⲉⲥⲉⲙⲁϩⲃ ⲉⲧⲁⲗϭⲁ ⲛⲓⲙ ⸗ ⲁⲩⲱ : ⲱⲁⲛⲡⲁϩ̅ⲃ̅ ⸗
2. ϩⲉϫⲉⲛ ⳽̅⳽̅ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉⲃⲁⲗ ⲛ̇ϩⲏⲧⲃ ⲛ̇ϭⲓ ϩⲓⲥⲓ ⸗
3. ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲉ ⲡⲉⲃⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉⲃϯ ⲟⲩⲱ ⲉⲃⲁⲗ ⸗ ⲛ-
4. ⲑⲏ ⲙⲡϣⲏⲛ : ⲉⲡⲱⲛϩ ⸗ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲙⲏϯ ⲙⲡⲁ-
5. ⲣⲁϯⲥⲱⲥ ⸗ ⲁ̅ⲓ̅ⲟ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ ⸗ ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙ̇ⲡϣⲁⲣ-
6. ⲡ ⲛⲗⲟⲅⲟⲥ ⸗ ⲛⲧⲁⲃⲓ : ⲉⲃⲁⲗ : ϩⲉⲙ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ
7. ⲁⲃϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⸗ ⲙⲱⲛⲱⲅⲉ-
8. ⲛⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⸗ ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⸗
9. ⲛⲧⲉⲣⲏⲛⲏ ⲛ̇ⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲥ ⸗ ⲛⲁⲃ ⸗ ⲉⲃⲛⲏⲩ ⸗
10. ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲕⲱⲥⲙⲟⲥ ⸗ ⲉⲃⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲏⲧ⸗-
11. ⲥ ⲛⲟⲩ̇ⲥϩⲓⲙⲉ ⸗ ϫⲉ ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⸗ ⲙⲁⲣⲓϩ̅ⲁ̅ⲙ̅
12. ⲁⲕⲟⲩⲁⲛⲁϩ ⸗ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ : ⲉⲃⲁⲗ · ϩⲉ ⲡⲕⲱ-
13. ⲥⲙⲟⲥ ⸗ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ : ⲙⲁ̅ⲛ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅
14. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲡⲑ̅ ⲛⲉⲃⲁⲧ ⸗ ⲛⲧⲁⲕⲁ̅ⲁ̅ⲩ ⸗
15. ϩⲛ ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ : ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⸗ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⸗
16. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⸗ ⲉⲡⲅ̅ ⲛ̇ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⸗ ⲛϫⲱ-
17. ⲱⲣⲉ : ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲥ ⸗ ⲣⲁⲥ ⸗ ⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲉ ⲛⲉ-
18. ⲣⲁⲛ ⲅ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲉ̅ⲝ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲗ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲗ̅ⲟ̅ⲩ̅-
19. ⲕ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲥ̣̅ ≡ ϯ ⲉⲙⲁⲕ ⲡⲟⲟⲩ ⲛϣⲁⲣⲡⲓ ⲛ-
20. ⲛⲏⲕⲏ : ⲛⲧⲁⲥⲧⲁⲁⲥ ⸗ ⲉⲡⲉⲕⲙⲱⲛⲱ-
21. ⲅⲉⲛⲏⲥ ⸗ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲥⲙⲓⲥⲓ
22. ⲙⲁⲃ ⸗ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⸗ ⲡⲉ ⲭ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲉ̅ⲓ̅ ⸗ ⲧⲙⲉϩ ≡
23. ⲥⲏⲛϯ ⲛⲁⲁⲅⲓ : ⲡⲉ ⲁⲃ̅ⲕ̅ⲱ̅ ⸗ ⲧⲙⲉϩⲅ̅ ⲛⲁⲁⲅⲓ
24. ⲡⲉ ϩ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲩ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⸗ ϯ ⲉⲣⲁⲕ ⲡⲟⲟⲩ ⲙⲛⲉⲛⲙⲁ-
25. ⲉⲓⲁ ⲙ̇ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⸗ ⲛⲧⲁⲃⲁⲁⲩ ⸗ ϩⲛ ⲧⲙⲏϯ ⸗
26. ⲛϯⲕⲟⲩⲙⲏⲛⲉ ⲧⲏⲣⲏⲥ ⸗ ϩⲉⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̇ⲓ̅ⲥ̅ ⸗
27. ⲉⲧⲙⲟⲁⲩⲧ ⸗ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⸗ ϩⲉⲛ ⲡⲣⲁⲛ : ⲓ̅ⲥ̅ ⸗
28. ⲛⲉⲧⲓⲙⲱⲛⲓⲱⲛ : ⲛⲉⲩ ⲉⲃⲁⲗ ϩⲉⲛ ⲉⲩ⸗-
29. ⲣⲱⲙⲉ ⸗ ϩⲉⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⸗ ⲓ̅ⲥ̅ ⸗ ⲛⲉⲧⲕⲏⲕ · ⲉⲡ-
30. ⲥⲱϩⲃ̇ ⲧⲉⲃⲏⲩ ⸗ ϩⲉⲛ ⲡⲣⲁⲛ ⸗
31. ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲃⲉⲗⲏ ⸗ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲁⲗ · ϩⲉⲛ ⲡⲣⲁⲛ ⸗

p. 13 (= Kropp 184)

1. ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲉϭⲁⲗⲏ ⲙ̇ⲁⲁϣ ⸗ ϩⲉⲙ ⲡⲣⲁ̇ⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲥⲏϭ –
2. ⲧⲱⲟⲩⲃⲓⲛ : ⲡⲉⲃϭⲁⲗⲁϫ ⲙⲁⲟϣ ⸗ ϩⲉⲙ ⲡⲣⲁⲓⲛ ≡
3. ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̇ⲓⲉⲙⲡⲟ ϣⲁϫⲉ : ϩⲉⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⸗ ⲓ̅ⲥ̅ ϣⲁⲣⲕⲱϩ-
4. ⲧ ⲱϣ⸗ⲙⲉ ⸗ ϣⲁⲣⲙⲁⲩ ϣⲁⲟⲩⲉⲓ ⸗ ϩⲉⲙ ⲡⲣⲁⲛ
5. ⲛⲓ̅ⲥ̅ ϣⲁⲣⲉ̇ⲡⲉⲧⲣⲁ ⸗ ⲡⲱϩ ⸗ ϩⲉⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⸗ ⲓ̅ⲥ̅ ⸗
6. ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⸗ ϣⲁⲣⲉϩⲓⲥⲓ ⲛⲓⲙ ⸗ ⲉⲓ ⲉⲃⲁⲗ̇ ⲉⲡⲥⲱ-
7. ⲙⲁ ⸗ ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲛⲧⲉⲡⲉⲃⲥⲱⲙⲁ ⸗ ϯ ⲟⲩⲱ ⲉⲃⲁⲗ ⸗ ⲛ⸗-
8. ⲑⲏ ⲙⲡϣⲏⲛ ⲛ̇ⲉⲡⲱⲛϩ ⸗ ϩⲉⲛ ⲧⲙⲏϯ ⲙⲡⲁ-
9. ⲣⲁϯⲥⲱⲥ ≡ ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲡⲧⲏⲡⲟⲥ ⲡⲉ̅ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⸗
10. ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲗⲁⲕ ⸗ ϩⲓϫⲱⲃ ⸗ ϩⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⸗ ⲙⲡ-
11. ⲅⲉⲛⲟⲥ ⸗ ⲧⲏⲣϥ ⸗ ⲛⲧⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉ ≡ ⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ
12. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲃⲥ ⲛⲧϭⲁⲙ ⲧⲏⲣⲉⲥ : ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗ-
13. ⲱⲥ ⸗ ⲙⲛ ̇ⲧ̇ⲉ̇ⲙⲱⲛⲓⲱⲛ ⸗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⸗ ⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̇ⲉⲧ-
14. ⲣⲱϩⲧ ⲉ⸗ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛ̇ⲉⲣⲱⲙⲉ ⸗ ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ≡
15. ⲛⲧϣⲁⲣⲉⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲓⲉ ⸗ ⲛⲧⲁⲥⲓ̇ ⲉⲃⲁⲗ̇ ϩⲛ ⲛ̇ⲉ-
16. ⲃⲉⲗ̇ ⲉⲡⲓⲱⲧ : ⲁⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲁⲡⲏ ⲙ̇ⲡⲉⲕϣⲏⲣ̅ⲉ̅
17. ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⸗ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲃⲁϣⲉ : ⲉⲡ̅ⲉ̅ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅
18. ϩⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲧⲛⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉ ⸗ ⲧⲏⲣⲏⲥ ⸗ ϯ ⲉⲙ ⲡⲟ-
19. ⲟⲩ ⲡⲉⲕⲗⲁⲙ ⲉϣⲁⲛϯ̇ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲗⲁⲃ ϩⲓϫⲉⲛ
20. ⲧⲉⲕⲁⲡⲏ ⸗ ⲙⲛ : ⲉ̅ : ⲛⲓⲃⲧ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲝⲟⲩ ⲉⲡⲉⲕ-
21. ⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲥⲧⲉ ⲛⲗⲟⲛⲭⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲉⲡⲉ-
22. ⲃⲥⲡⲉⲣ ⸗ ⲙⲛ ⲡⲉⲃⲥⲛⲟⲃ ⸗ ⲙⲛ ⲡⲙⲁⲩ · ⲛⲧⲁⲃ-
23. ⲓ ⲉⲃⲁⲗ ⸗ ⲛϩⲏⲧϥ ⸗ ϩⲓϫⲉ ⲡⲉ̅ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅⸗
24. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲙⲅ̅ ⲛⲓⲃⲓ ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲉⲛⲉϭⲓϫ ⸗
25. ⲉⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ϩⲓϫⲉ ⲡ(kharaktēr: +) ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⸗ ⲛⲉ ⲉ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲉ̅ⲓ̅ ⸗
26. ⲉ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲥ̅ ⸗ ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲓ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗ ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⸗
27. ⲡⲅ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲃⲁⲁⲩ ϩⲉⲙ ⲡⲧⲁⲫⲱⲥ · ⲙⲛ ⲧ-
28. ⲉⲃϭⲓⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲁⲗ ϩⲛ ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⸗ ⲙⲛ ⲡⲥⲟⲩ-
29. ⲧⲁⲣⲓⲱⲛ ⸗ ⲛⲧⲁⲩϭⲁⲁⲗⲉⲃ ⲉⲙⲁⲃ ⸗ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡ-
30. ϣⲏⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ · ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉ ≡ ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛ̇-
31. ⲧⲉⲅⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ : ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲙⲛ̇ ⲡⲅ ⲛⲓⲃⲓ ⲛ-
32. ⲱⲛⲁϩ : ⲛⲧⲁⲕⲧⲉⲓⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲫⲁ ⲛ:ⲛⲉⲕ-
33. ⲁⲡⲱⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⸗ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ⲁⲙⲟⲩ ϣⲁⲣⲁⲓ ⲡⲟⲟⲩ ≡
34. ⲱ ⲡ⳪ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ · ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲉⲝ ⸗

p. 14 (= Kropp 208)

1. ⲛⲧⲁⲕⲫⲱⲣⲓ ⲙ̣ⲁⲥ̇ ⲉⲕⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁⲩ ⲙⲛ ⲡⲓⲛⲉϩ ⸗
2. ⲉⲧⲙⲡⲉⲙⲧⲁ ⲉⲃⲁⲗ ⲉⲕⲛⲓⲃⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲣⲁⲩ : ⲉⲕ-
3. ⲙⲁϩⲟⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ϫⲉⲕⲁⲥ · ⲉⲓ ⲉⲃⲁⲗ ϩⲉ ⲛ̅-
4. ϩⲏⲧϥ ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲛϭⲓ ϩⲓⲥⲓ ⲛⲓⲙ · ⲉⲧ ⲡⲉⲃⲥⲱⲙⲁ ⸗ ⲉⲩϣⲁⲛ-
5. ϫⲁⲕⲙⲉⲃ ⸗ ⲛϩⲏⲧϥ ⸗ ⲁⲙⲟⲩ ⲕⲁⲗⲱⲥ · ⲁⲕⲓ ⲧϭⲁⲙ ⲉ-
6. ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲁⲕⲁⲑⲱⲥ ⲙⲁⲟⲩϣⲉ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲑⲁⲓ-
7. ⲃⲱⲥ ⲙⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ · ϩⲓϫⲱⲕ ⸗
8. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲡϛ̅ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲁⲕⲁⲁⲩ ⸗ ⲉⲣⲉⲣ ϩⲱⲃ
9. ⲉⲧⲡⲏ ⲙ̇ⲛ ⲡⲕⲁϩ ⸗ ⲁⲕⲉⲙⲧⲁⲛ ⲉⲙⲁⲕ –
10. ⲉⲡⲙⲉϩ ⲍ̅ ⲛϩⲟⲟⲩ ⸗ ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲁⲡⲏ ⸗ ⲙⲓ-
11. ⲛ ⲉⲙⲁⲕ ⸗ ⲙⲛ ⲧⲁϭⲓⲛⲁϩ : ⲉⲣⲁⲧ ⲉⲣⲁⲕ ⸗ ⲙⲛ
12. ⲧⲁⲍ̅ ⲛⲥⲧⲉⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥ : ⲉⲧⲉⲣⲁⲛ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗
13. ⲣ̅ⲁ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ [[.]] ⲥ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲕ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲥ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲓ̅-
14. ⲏ̅ⲗ̅ ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ϯ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲅ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲡⲃⲁⲓ ϣⲉ-
15. ⲛⲟⲩⲃⲓ ⲁⲙⲟⲩ ⸗ ϣⲁⲣⲁⲓ ⲉϣⲁⲛⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⸗
16. ⲡⲓⲉⲛⲇⲱⲝⲱⲛ ⸗ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ : ϯ ⲉⲡⲟⲟⲩ ϩⲣ̅ⲁ̅ⲫ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅
17. ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ ⸗ ⲡⲣⲁϣⲉ · ⲁⲙⲟⲩ ϣⲁⲣⲁⲓ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ⸗
18. ϣⲁⲛⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲁⲗ ⲡⲓⲛⲇⲱⲝⲱⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
19. ⲥ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉ̇ϭⲁⲙ ⲁ̇ⲙⲟⲩ̇ ϣⲁⲣ-
20. ⲁⲓ ϣⲁⲛⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲁⲗ̇ ⲡⲓⲧⲱⲝⲱⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲃ
21. ⲥ̅ⲁ̅ⲗ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ · ⲁⲙⲟⲩ ϣⲁⲣⲁⲓ ⸗ ⲉⲕⲓ
22. ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙⲁⲓ ⲡⲟⲟⲩ ⸗ ⲥ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲉ̅ⲕ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ · ⲡⲁⲅⲅ-
23. ⲉⲗⲟⲥ ⲛⲇⲓⲕⲉⲱⲥⲏⲛⲉ ⸗ ⲁⲙⲟⲩ ϯ ⲉⲟⲟⲩ̇ ⲉⲡϣ-
24. ⲏⲣⲉ ⲛⲉⲙⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⸗ ⲙⲛ ⲡⲛⲁ ⲡⲉⲧ-
25. ⲉⲣⲉⲡⲛⲁ ⲙ̇ⲡⲓⲱⲧ ⸗ ⲡϩⲏⲡ ⲛϩⲏⲧⲃ̇ ϩⲛ ⲧⲉⲃⲕⲁ-
26. ⲗⲁϩⲏ ⸗ ⲁⲙⲟⲩ ⲭⲱⲣⲉⲩⲉⲓ ⲛ̇ⲉⲙⲁⲓ ⸗ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ-
27. ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲓ̇ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⸗ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲕⲧⲁ-
28. ⲙⲓⲁ ⲛⲁ̅ⲇ̅ⲁ̅ⲙ̅ ⸗ ⲛϩⲏⲧⲃ ⸗ ϫⲉⲕⲁⲥ : ⲉⲩⲉⲓ ϣⲁⲣⲁⲓ ⸗ ⲡⲟⲟⲩ
29. ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲥⲏⲃⲓ ⲛⲥⲁϯ ϩⲛ ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⸗ ⲛⲥⲉⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ
30. ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲩ ⲙⲛ ⲡⲓⲛⲉϩ : ⲛⲉⲥⲉⲡⲱⲧ ⸗ ⲛⲥⲁ ⲛⲉ-
31. ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲁⲛⲁϫ̣ⲱ ⲛⲁⲩ ⲥⲁⲉⲃ-
32. ⲗ ⲉ⳽̅⳽̅ ⲁⲓ̅ⲁ̅ ⲁ̅ⲓ̅ⲁ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ · ϯ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛⲛⲓϣⲁ̅ ⲛ-
33. ϣⲁ ⲙⲉ ⲛⲓⲧⲃⲁ ⲛⲧⲃⲁ : ⲛⲁⲓ ⲉⲩϩⲏⲗ̇ ⲉⲃⲁⲗ · ϩⲉ
34. ⲡⲁⲏⲣ : ⲉⲩⲧⲓⲱⲕⲓ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ
35. ⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲁⲗ̇ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̇ⲡⲓⲱⲧ̇ ϣⲁ-
36. ⲛⲧⲉⲃⲓ ⲉⲃⲁⲉ ϩⲣⲁⲧϥ ⸗ ϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲩ ⲙⲛ ⲡⲓ-

p. 15 (= Kropp 234)

1. ⲛⲉϩ : ⲉⲃⲙⲟⲩϩ̇ⲟⲩ ⲛϭⲁⲙ ϩ̇ⲓ ⲧⲁⲗϭⲁ ϫⲉⲕ̅ⲁ̅ⲥ · ⲉⲩ-
2. ϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲃ ϩ̇ⲉϫⲱ ⳽̅⳽̅ ⸗ ⲉⲩⲉⲓ ⲉⲃⲁⲗ̇ ⲛϩⲏⲧⲃ ⲛ̅-
3. ϭⲓ ϩⲓⲥⲓ ⸗ ⲛⲓⲙ ⲉⲡⲉⲃⲥⲱⲙⲁ ≡ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲉϩ ⁝ ⲡⲓ⸗ⲙⲁ̅ⲩ̅
4. ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩϣⲏⲛ ⸗ ⲧⲁⲃⲉⲣ ϩⲁⲁⲗⲓ ⸗ ϣⲁⲃϯ ⲟⲩⲱ
5. ⲉⲃⲁⲗ̇ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲉϩⲧⲃ ⸗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲡⲓⲛⲓⲡⲓ ϣⲁ-
6. ⲃⲃⲱⲗ · ⲉⲃⲁⲗ ⸗ ⲉⲃⲉⲣ ⲙⲁⲩ ⸗ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲉϩⲧⲃ ⸗
7. ϩⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ · ϣⲁⲥⲡⲱϭⲓ ⸗ ⲉⲥⲧⲁⲟⲩⲁ ⲙⲁ-
8. ⲩ ⲉⲃⲁⲗ · ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲉϩⲧⲃ ϩⲓϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ ⸗
9. ϩⲉⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⸗ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⸗ ⲧⲁⲡⲣⲁ ⲡ⳪
10. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲭ̅ⲥ̅ : ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⸗ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⸗ ϯ̅ⲥⲙⲟⲩ ⸗
11. ⲉⲣⲁⲕ ⸗ ⲙⲉ ⲛⲥ̅ⲱ̅ⲛ̅ⲧ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⸗ ⲛⲧⲁⲕ⸗ⲧⲁⲙⲓⲁ ⸗
12. ⲛⲉⲑⲉⲣⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⸗ ⲙ̇ⲡⲕⲁϩ ⸗ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲁⲗ-
13. ⲁϯ ⲛⲧⲡⲏ ⸗ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲁⲕ ⸗ ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ ⸗ ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ ⸗
14. ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ ⸗ ⲁ̅ⲛ̅ⲫ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⸗ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⸗ ⲉⲑⲏⲡ ⲥⲱⲧⲉ-
15. ⲙ : ⲉⲣⲁⲓ ⲁⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲙ̅ⲓ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ·ⲡⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟ̅ⲥ̅ ⸗
16. ⲙⲁⲣⲉⲡⲁⲥⲙⲟⲩ ⸗ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ · ⲡⲉⲙⲧⲁ ⲉⲃⲁⲗ ⸗
17. ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲛⲟϭ ⸗ ⲙⲁⲣⲉⲧⲁⲙⲓⲧⲁⲛⲅ : ⲡⲱϩ ⸗
18. ϣⲁ ⲡⲉⲕⲑⲣⲱⲛⲟⲥ ⸗ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗ ϯⲛⲟⲩ ϭⲉ ⸗
19. ⲡⲁ̅⳪ ⸗ ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏⲕ ⸗ ϩⲁ ⲡⲉⲕⲓⲛⲓ ⸗ ⲙⲛ : ⲧⲉⲕ- ⸗
20. ϩⲓ̅ⲕ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⸗ ⲉⲕϯ ⲛⲟⲩⲧⲉⲗϭⲁ · ⲛⲟⲩⲁⲛ ⲛ̇ⲓⲙ ⸗
21. ⲉⲧⲛⲁⲫⲱⲣⲓ ⲉⲙ̇ⲡⲓⲛⲉⲇⲱⲝⲱⲛ ⸗ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⸗
22. ⳽̅⳽̅ : ⲉⲕⲃⲓ ϩⲁⲃⲁⲗ · ⲉⲙⲁⲃ ⸗ ⲛϣⲱⲛⲓ ⲛⲓⲙ ⸗ ⲙⲉⲛ :
23. ϣⲧⲁⲣⲧⲉⲣ ⸗ ⲛ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⸗ ⲙⲉⲛ ⲣⲱϩⲧⲥ ⲛⲓⲙ ⸗ ϫⲉ ⲛ-
24. ⲧⲁⲕ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲁⲩ ⲛ̅ⲓ̅ⲙ̅ ⲙ̇ⲡⲣⲉⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⸗ ⲙ-
25. ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ : ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⸗
26. ⲡϣⲁ ⲓⲛⲉ̇ϩ ⲛⲓⲛⲉϩ ≡ ϩⲁⲙⲏⲛ : ϩⲁⲙⲏⲛ : ϩⲁⲙⲏⲛ ⸗

[p. 2, 1] And Michael did obeisance at the feet [2] of the good Father. He stood up, he [3] fixed his staff before him, he set [4] his chariot behind him, he spread [5] his wings of light, and he cried [6] out, saying:

Hail, [7] Father! Hail, O Beloved Son! [8] Hail, O Holy Spirit! Hail, [9] he who created the sky! Hail, he [10] who established ⟨the⟩ foundations of the earth upon [11] the waters! Hail, he who spread out [12] the seven heavens and the seven firmaments! [13] Hail, he who created the sun and gave its [14] warmth to it! Hail, he who [15] created the moon and gave its light to it! [16] Hail, he who created the stars and gave names [17] to them! Hail, he who created angels and [18] gave them spirit! Hail, he [19] who appointed the archangels! [20] Hail, he who created [21] the cherubim and the seraphim, and [22] gave six wings to every [23] one of them! [24] Hail, he who appointed the holy Powers! [25] Hail, he who [p. 3, 1] created us, and gave us spirit!

I praise you [2] today, he who gave me this great [3] honour! O angels on high, come! [4] Praise the Father with me today! O cherubim on high, [5] come! Give glory to the [6] Son with me today! O Powers on high, [7] come! Dance for the Holy Spirit [8] with me today! Let the sun and the moon [9] and all the stars stand with me [10] today, so that I may sing of the glory of the Father and [11] the Son and the Holy Spirit! O singers [12] of hymns to the Father, sing hymns to the Father [13] with me today! Let the earth open its [14] mouth and swallow the Devil and [15] all his works! Let the gates of heaven [16] open, and the angels of the light come to me, [17] until I complete this [18] holy praise!

Listen to me [19] today, Father of light! I am [20] Michael, my name ⟨is⟩ God and Man, [21] lend your ear to me today, O king of kings! [22] I am Michael, I am also the one set over the seven [23] mysteries that are hidden in the heart of the Father, [24] those that he made on the day that he created [25] Man according to his likeness and his image, [26] after he created Phausiēl; I came, [27] I, Michael, and all those who follow me, [28] and we made obeisance to Atōram, [p. 4, 1] who is the work of his hands. After we had made obeisance to [2] Arōmakhrim, who is Adam. [3] Satanaēl, the first-formed one, disobeyed you, [4] and you excluded him from your [5] holy glory. The son of perdition, you deprived [6] him of your holy glory. You disturbed [7] his foundations. He brought down upon [8] them a great sickness, until they fulfilled his [9] wish. After that, he did violence to the men [10] whom you created, after that, you would [11] heal them.

Now, my Lord, have pity [12] upon your likeness and your image, and may you give [13] healing to all men who will bear [14] this holy praise, and in particular [15] NN, child of NN, every month, forever (?), yea yea, quickly!

[16] I adjure you today that you listen to me [17] today, O, king of those of heaven and those of the earth, [18] by the cup blessed by the Father; the angels [19] drank from it so that they received the Holy Spirit! [20] I adjure you today by the seven [21] words that passed between you and [22] your beloved son, Jesus Christ, in the [23] hour that he came into the world on the day [24] in which you created Adam! [25] I adjure you today by your great [26] name, which you taught the angels [27] so that they gave you glory by it, which is [28] Methemōn, the great name of the Lord [29] Sabaoth!

Now, Lord, have pity [p. 5 l. 1] upon your likeness and your image, and listen to [2] my sighing and take all suffering away from NN, child of NN,[3] whether it is a wicked sickness or a demonic strike! [4] Let them leave him [5] in the moment in which he will be washed in this water [6] {and} and he will be anointed with this oil!

[7] I adjure you today, by the seven foundations [8] of the earth and ⟨by⟩ the seven gates, [9] upon which sit one hundred and forty-five thousand [10] angels! I adjure you today by the [11] seven rays of the sun and the moon! [12] I adjure you today by the chorus [13] of the stars of heaven, that you (pl.) send [14] to me the archangel Michael upon [15] this water and this oil that is set before me [16] so that he blesses them and sanctifies them, [17] so that when they are poured over the body of [18] NN, child of NN, they take all suffering away from him, [19] that which is in his body! You will bring to naught [20] all the power of the Adversary, [21] causing all his power to become [22] like the power of a gnat through [23] the spreading of my wings!

I adjure [24] you today by all the angelic ranks [25] of the heavens, they who [26] came and greeted Adam on the day [27] in which you have created him! I adjure you [28] today by your names and your powers and [29] your images and your phylacteries, those which are written [30] in the church of the Firstborn [31] which is in the heavens, those that [p. 6 l. 1] terrify the authorities of darkness, so that you shall [2] send them upon this water and this oil, [3] and you bless them and sanctify them, so [4] that when they are poured over NN, child of NN, [5] all suffering which is in the body of NN, child of NN, will come out of him, [6] and he will be filled with sinew and power, blossoming [7] like the tree of life which has grown in the [8] middle of Paradise!

I adjure you today, [9] by the seven angels who stand [10] upon the seven baptistries of the Church [11] of the Firstborn, which is in the heavens, [12] and whose names are these: Iaō, Iak, Piak, Siak, [13] Artōlē, Artōlan, Artōlar! [14] I adjure you today by the first sacrifice [15] that was offered up to you in it and ⟨by⟩ the [16] altar that is placed in its middle! [17] I adjure you today by the four pillars which bear [18] it, whose names are these: Ekterisan, [19] Santas, Santal, Talias! I ⟨adjure [20] you⟩ today by the blood of the Firstborn [21] that was spilled in [22] violence, that you come to me today, [23] I, NN, child of NN, while ⟨the⟩ firstborn go before [24] him, one hundred and forty-five thousand in number!

[25] Come well; you came upon this water [26] and oil, and you breathed upon them, and you filled them [27] with the Holy Spirit, so that when you pour [28] them over NN, child of NN, they will come out of him, [29] namely every suffering which is in his body! Let [30] the Devil be ashamed, and all his power [p. 7 l. 1] become like the power of a [2] gnat, yea, yea!

I ⟨adjure you⟩ today by your (s.) three [3] holy names, those that you have revealed to [4] the world, so that they might know [5] you, only true God, that is [6] the Father, and the Son and the Holy Spirit, [7] the harbour of salvation, the Father [8] of the seal, which bears the glory of the Father (?), the [9] destruction and fall of the entire power [10] of the Devil, the Father and [11] the Son and the Holy Spirit!

[12] I adjure you today by the great [13] base of gold, upon which your throne is! [14] I adjure you today by the shoes [15] of gold, which are on your feet; [16] its name is Thatha! I adjure you today by the [17] chariot of gold, which is upon the head [18] of your throne, which is Thiēl! [19] I ⟨adjure you⟩ by the purple robe, whose [20] name is Mariēl! I ⟨adjure you⟩ today [21] by the garment of light, which covers [22] you; its name is Thōēl! I adjure ⟨you⟩ today [23] by the great book which is in your hand, which [24] has seven seals upon it, which has the ordinance [25] of the things of the heaven and of the earth written in it! [26] I ⟨adjure you⟩ today by your outstretched arm, [27] that which rules the foundations of the earth and [28] the gates of heaven! I adjure you by the star [29] of light of your two eyes, Thōl and Thōran! [p. 8 l. 1] I adjure you today by the breath of life which comes out [2] from your nose, its name is Stōēl! [3] I adjure you today by Piphemeraniōn, that is [4] your tongue! I adjure you today by Tekauriēl, which is [5] your mouth! I adjure you today by your [6] molars, which are Ōriskōs! [7] I adjure you today by your head, which is Ōrasiēl! [8] I adjure you today by the form of the cross of light [9] which is upon your head, which is Sitōriēl! [10] I adjure you by the wreath of light which is on [11] your neck, his name is Lelaēl! [12] I adjure you today by Ōrphamiēl, which is your [13] finger of your right hand! I adjure you [14] today by your two hands, Anaramouēl, [15] your right hand, Antrakouēl, [16] your left hand! I adjure you today by your [17] two feet, Thaōth, Thaōtha! [18] I adjure you today by the throne of light upon which [19] you sit, judging all of the creatures [20] which you have created!

I adjure you today by the [21] great power that stands above your [22] head, her name ⟨is⟩ Merouēl, she who put [23] upon your head the wreath ⟨made⟩ from the shoots [24] of the tree of life, Asaf, Asama, [25] Asamlōl! I adjure you today by your great [26] power which is thirty, fifteen, and thirty-[27] six ⟨in number⟩, one on your right, the [28] other one on your left, with swords of fire [29] in their hands, ready, doing your command! [30] I adjure you today by your four creatures who [p. 9 l. 1] draw your throne, whose names are [2] Meliton, Akhramata, Psourouthioun, [3] Paramēra, blessing you by day and [4] by night, saying, “Holy, holy, [5] holy, Lord Sabaoth, those of the heavens and [6] those of the earth are full of your holy glory”! [7] I adjure you today by the two seraphim who cover their [8] face, whose names are Phōraeim, Ōlalbōrim! [9] I adjure you today ⟨by the⟩ other two who cover their feet, whose [10] names are Sōlōmōn, Thōrōthōra! [11] I adjure you by the two who cover their body, [12] whose names are Sōkhōt, Akhōrbou! [13] This is their song, “You are holy, you are holy, [14] you are holy, Lord Sabaoth, of whose holy glory the heaven and the earth [15] are full!” [16] I adjure you today by the Twenty-Four Presbyters, who [17] are under your episcopacy, those whom you appointed [18] on the day that you created them, from alpha to omega! [19] I adjure you today by the great hand that you put upon them! [20] I adjure you today by the twenty-four thrones that they sit [21] upon and their diadems of gold which are upon [22] their heads and their wreaths which are upon [23] their necks and their golden bowls which are [24] ⟨in⟩ their hands and the incense that rises up [25] to the face of the Father and the Son and the Holy Spirit!

[26] Listen to me today, O he who listens, [27] heed my voice today, O he who heeds voices, [28] let my prayer go up to you and [29] let my voice go up to the throne, [30] that you might take pity upon your likeness and your [31] image! Receive my requests from me, [32] O my lord, come upon this water and [p. 10 l. 1] this oil, pour your Holy Spirit upon them, [2] bless them, sanctify [3] it, so that he fills it with every healing, [4] so that as soon as I pour upon ⟨him⟩ [5] the water, NN, child of NN, they will come out of him, [6] namely every sickness which is in his body, NN, child of NN, yea, [7] whether it is a wicked sickness or a [8] demonic strike or a force [9] or it is a magic! Let them flee, whether [10] shameful magic or evil-doing or [11] any demonic craft or pollution [12] or female force or striking-down spells [13] or evil power [14] or those of the air or the things which they do, [15] namely male magicians [16] or a female magician, let them come out [17] of NN, child of NN! The anathema that comes forth [18] from the mouth of the Father and the Son and [19] the Holy Spirit, it will come upon [20] you (pl.), obliterating you, yea, quickly! [21] I adjure you today by ⟨the⟩ three breaths that you gave [22] to the face of Adam on the day that you [23] created him, so that he received the Holy Spirit, [24] that you listen to my requests today, [25] and my reproaches! You shall come upon this water and [26] this oil!

Come well; you came upon [27] ⟨the⟩ wing of Asarōth, the great cherub, [28] as three hundred and fifteen thousand angels [29] and archangels were going [30] before him, you rushed [p. 11 l. 1] at that time to Adam in Paradise, [2] after ⟨the⟩ snake deceived him, as they cried out, [3] saying: “Glory to you, King Christ [4] Almighty! The heaven and the earth are filled with [5] your holy glory!”

Come well; you came, the [6] seven firmaments going under your path, the sun [7] and the moon, and the stars shone upon you, all the great [8] powers of the sky and of the earth standing, [9] as the trumpet went before your path, saying: [10] “O dead, rise!” The path that leads [11] to life, come down upon it, [12] and stand over this water and this oil, and [13] bless them sanctify them, so that [14] when they are poured upon NN, child of NN, they retreat [15] from him, namely every suffering that is in his body, [16] Ieh, Hak, Hak!

At once, therefore, my Lord, have pity [17] upon your likeness and your image! Do not blame (?) the [18] work of your hands as he rushes towards destruction!

[19] I adjure you by the first cleansing in [20] which you were cleansed, in the well ⟨of the⟩ water [21] of life that is in the middle of Paradise! [22] I adjure you today by these powers: [23] her name is Parbiōna, the second, her name is Timesrōkhathiari, [24] the third, her name is [25] Tirakhael, the fourth, her name is Tallōei, [26] the fifth, her name is Ouanōn, the sixth, [27] her name is Sariēl, the seventh, her name [28] is Tauriēl! I adjure you today by the power ⟨of⟩ [29] your great outstretched arm that you send to me [30] these holy powers [31] down upon this water and this oil [p. 12 l. 1] so that it is filled with all healing, and when it is poured [2] upon NN, son of NN, every suffering [3] that is in his body will come out from him, and he blossom [4] like the tree of life that is in the middle of [5] Paradise, yea, quickly!

I adjure you today by the first [6] word which came forth from your heart; [7] he became for you a first-born child, [8] that is Jesus Christ! I adjure you today [9] by the peace that you gave to him, as he came [10] down to the world and he dwelt in the womb [11] of a woman, namely Mary Mariham; [12] you revealed your name in the world, [13] that is Manouēl! [14] I adjure you today by the nine months in which you were in [15] the womb ⟨of⟩ Mary, your mother! [16] I adjure you today by the three strong powers [17] that protect her, whose names are [18] Garmaniēl, Exiēl, [19] Louloukaksas! I adjure you today by ⟨the⟩ first [20] pangs of labour that she had for your [21] first-born child ⟨on⟩ the day on which she gave birth [22] to him; its name is Khōrōei; the [23] second pang, Abkō, the third pang [24] is Hanautōs! I adjure you today by the [25] signs, by the wonders that he did in the midst [26] of the entire inhabited world! In the name of Jesus, [27] the dead arise; in the name ⟨of⟩ Jesus, [28] the demons come out of a [29] man; in the name ⟨of⟩ Jesus, the lepers [30] are pure; in the name ⟨of⟩ [31] Jesus, the blind see; in the name [p. 13 l. 1] of Jesus, the lame walk; in the name ⟨of⟩ Jesus, the paralyzed [2] arises, his feet walking; in the name of [3] Jesus, the dumb speak; in the name of Jesus, fire is [4] extinguished, water dries up; in the name [5] of Jesus, stone breaks; in the name of Jesus [6] Christ, every suffering comes out of the body [7] of NN, son of NN, and his body blossoms [8] like the tree of life in the middle of [9] Paradise.

I adjure you today by the symbol of the cross, [10] upon which you were set up for the salvation of [11] all the race of humankind, that is, [12] that which brought all the power of the devil to naught [13] and of all the demons, those who [14] strike the children of men! I adjure you today [15] by the first tear which came from the [16] eyes of the Father; it came upon the head of your holy Son, [17] Jesus Christ, ⟨in⟩ the hour that he hung upon the cross [18] for the salvation of all humankind! I adjure you [19] today by the crown of thorns which was lifted upon [20] your head and by the five nails which pierced your [21] body and by the blow of the lance, which was put in his [22] side, and by his blood and the water which came forth [23] from it upon the cross! [24] I adjure you today by the three breaths which you gave to the hands [25] of your Father upon the cross, that are these: Elōei, [26] Elēmas, Abaktani, Sabaōth! I adjure you today [27] by the three days that he was in the tomb, and by [28] his resurrection from the dead and by [29] the shroud that he was covered with, Jesus Christ, the [30] Son of God in truth! I adjure you by [31] your holy resurrection and by the three breaths of [32] life, which you gave in the faces of your [33] holy apostles!

Come to me today, [34] O Lord Jesus Christ in flesh [p. 14 l. 1] that you bore, and bless the water and the oil [2] that are before me, and breathe down into them [3] and fill them with Holy Spirit, so that ⟨they⟩ come out of from [4] inside NN, son of NN, namely every suffering that is ⟨in⟩ his body, [5] when he is washed in it!

Come well; you came, the power [6] of the good Father walking with you, the shadow [7] of the Holy Spirit upon you! [8] I adjure you today ⟨by⟩ the six days you spent working [9] on the heaven and the earth; you rested [10] on the seventh day!

I adjure you by your own head [11] and ⟨by⟩ my standing before you and [12] ⟨by⟩ my seven generals, whose names ⟨are⟩ Gabriel, [13] Raphael, Suriel, Setekiēl, Salathiēl, [14] Anaēl — I adjure you today, Gabriel, O messenger [15] come to me, until I complete [16] this holy praise! I adjure you today Raphael, [17] O angel ⟨of⟩ joy, come to me today, [18] until I complete this holy praise! [19] Suriel, O angel of power, come to me, [20] until I complete this holy praise! [21] Salathiēl, O angel, come to me, and give [22] glory to the Father with me today! Setekiēl, O angel [23] of righteousness, come, give glory to the [24] Son with me today! Anaēl and the mercy, the one in whose [25] womb the mercy of the Father is hidden, [26] come, dance with me and the Holy Spirit [27] — they who stood on the day in which you created [28] Adam, so that they will come to me today, [29] with their swords of fire in their hands, and they will stand [30] upon this water and this oil, and they will pursue [31] every authority until they withdraw (?) from [32] NN, son of NN, yea, yea, quickly, quickly!

I adjure you today by the thousands of [33] thousands and ten thousands of ten thousands, they who fly in [34] the air, pursuing all the authorities [35] of darkness, come out before the Father, until [36] he comes and stands upon this water and this [p. 15 l. 1] oil, and he fills them with power and healing, so that when they are [2] poured upon NN, son of NN, they will come out of him, [3] namely every suffering of his body! If this water is poured [4] upon a tree that has withered, it will blossom. [5] If it is poured upon iron, it [6] will dissolve and become water. If it is poured [7] upon a stone, it will break and put forth water. [8] When it is poured upon the dead, [9] in faith, they will arise. It is ⟨the⟩ mouth ⟨of⟩ the Lord, [10] Jesus Christ Sabaoth that has said these things.

I bless [11] you with all the creatures that you created, [12] all the beasts of the earth and the birds [13] of heaven who bless you, Aram, Aram, [14] Aram, Anphou. God who is hidden, listen [15] to me! I am Michael, the archangel! [16] Let my praise come in before [17] your greatness! Let my repentance reach [18] your holy throne! Now, [19] my Lord, take pity on your likeness and your [20] image and give healing to everyone [21] that will carry this praise, especially [22] NN, son of NN, and take away from him every disease, and [23] every disturbance and every strike! For [24] you are the one to whom all glory is fitting, [25] the Father and the Son and the Holy Spirit, [26] forever and ever, amen, amen, amen!

Tableau:
Tracing by:

Apparatus:

p. 2

1. ⲧⲉ ⲁⲃⲟⲩⲱϣⲧ l. Sahidic ⲇⲉ ⲁ⸗ϥ-ⲟⲩⲱϣⲧ̅ i.e. Greek δε : i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ⸗ϥ-ⲟⲩⲱϣⲧ Kropp | ⲟⲩⲣⲏϯ i.e. Sahidic ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ
2. ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ i.e. Greek ἀγαθός | ⲁⲃⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-ⲁϩⲉ-ⲣⲁⲧ⸗ϥ
3. ⲧⲱⲝ i.e. Sahidic ⲧⲱⲕⲥ̅ | ⲧⲱⲝ ⲉ- : ⲧⲱⲃⲉ i.e. Sahidic ⲧⲱⲱⲃⲉ or ⲧⲱⲕⲥ Kropp | ⲡⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ- | ϩⲣⲁⲃⲧⲱ̅ⲥ i.e. Greek ῥάβδος | ⲙⲁϥ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ
4. ⲡⲉⲡ- i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ- | ϩⲁⲣⲙⲁ i.e. Greek ἅρμα | ⲙⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ
5. ⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-
6. ϫⲱⲱ i.e. Sahidic ϫⲱ | ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε
7. ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε
8. ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε | ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
9. ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε
10. ⲥⲉⲙⲉ- i.e. Sahidic ⲥⲙⲛ- : ⲥⲙⲉⲛ Kropp | ⲥⲏⲛϯ l. ⲛ̅-ⲥⲏⲛϯ : ⲥⲏⲛϯ Kropp
11. ⲙⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙⲟⲟⲩ | ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε | ⲡⲉϥⲧⲁϥⲥⲱⲣ l. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲣ
12. ⲡⲏⲩ i.e. Sahidic ⲡⲏⲩⲉ : ⲡⲏⲩ Kropp | ⲡⲍ̅ⲃ l. ⲡ-(ϣⲉϣ)ⲃ i.e. Sahidic ⲡ-ⲥⲁϣϥ : translate “twice seven” (“zweimal Sieben”) Kropp, Meyer | ⲧⲉⲣⲉⲩⲙⲁ i.e. Greek στερέωμα
13. ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε | ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲛⲧⲁ⸗ϥ | ⲁⲃϯ i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-ϯ-13-14. ⲧⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲧⲉ⸗ϥ-
14. ϩⲏⲙⲙⲉ i.e. Sahidic ϩⲙⲙⲉ | ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε | ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲛⲧⲁ⸗ϥ-
15. ⲁⲃϯ- i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-ϯ- | ⲡⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ- | ⲉⲣⲁⲃ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ϥ
16. ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε | ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲛⲧⲁ⸗ϥ- | ⲥⲓⲩ i.e. Sahidic ⲥⲓⲟⲩ | ⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-
17. ⲉⲣⲟⲟⲩ first omicron corrected from alpha by overwriting : ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε | ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲛⲧⲁ⸗ϥ- | ⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ i.e. Greek ἄγγελος
18. ⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ- | ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ i.e. Greek πνεῦμα | ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε
18-19. ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲛⲧⲁ⸗ϥ-
19. ⲛⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ l. ⲛ-ⲛ-ⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ (haplography of nu) i.e. Greek ἀρχάγγελος
20. ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε | ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲛⲧⲁ⸗ϥ-
21. ⲭⲉⲣⲱⲃⲓⲛ i.e. Greek χερουβίν | ⲥⲉⲣⲁⲫⲓ̅ⲛ̅ i.e. Greek σεραφίμ
22. ⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ- | ⲉⲡⲟⲩⲁ : ⲡⲟⲩⲁ Kropp
23. ⲙⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲁⲩ
24. ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε | ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲛⲧⲁ⸗ϥ-
24-25. ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ : ⲛⲛⲉⲩⲉⲛⲁⲙⲓⲥ Kropp | ⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ i.e. Greek δύναμις |
25. ⲭⲉⲣⲉ i.e. Greek χαῖρε | ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲛⲧⲁ⸗ϥ-

p. 3

1. ⲧⲁⲙⲓⲁ i.e. Sahidic ⲧⲁⲙⲓⲟ | ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
2. ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ | ⲡⲉⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲛⲧⲁ⸗ϥ- | ⲙⲡⲓⲛⲟϭ ⲛ- : ⲙⲡⲓⲛⲟⲟⲛ i.e. Greek νοῦς “sense” (“Einsicht”) Kropp, Meyer
3. ⲧⲁⲓⲟ “Be praised” (“Lobpreiset”) Kropp | ⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ i.e. Greek ἄγγελος | ⲉⲡϫⲓⲥⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ϫⲓⲥⲉ
4. ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
5. ⲭⲉⲣⲱⲃⲓⲛ i.e. Greek χερουβίν | ϫⲓⲥ i.e. Sahidic ϫⲓⲥⲉ
6. ⲉⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ l. ⲛⲉ-ⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ i.e. Greek δύναμις
6-7. ϫⲓⲥ i.e. Sahidic ϫⲓⲥⲉ
7. ⲭⲱⲣⲉⲩⲉⲓ i.e. Greek χορεύειν | ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
9-10. ⲉⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
10. ϣⲁⲛⲧⲁϫⲱ i.e. Sahidic ϣⲁⲛϯ-ϫⲱ
11. ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
11-12. ϩⲉⲙⲛⲉⲩⲧⲏⲣⲓⲱⲛ i.e. Greek ὑμνητήριος : ⲛⲉϩⲩⲙⲛⲏⲧⲣⲓⲟⲥ Kropp
12. ϩⲉⲙⲛⲉⲥⲓ l. ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ i.e. Greek ὑμνεῖν cf. ϩⲉⲙⲛⲉⲩⲉ̣ in Collège de France MS 2 (M573) : ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉⲓ Kropp | ⲉⲡⲓⲱⲧ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲓⲱⲧ
13. ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
13-14. ⲉⲣⲱⲃ i.e. Sahidic ⲉ-ⲣⲱ⸗ϥ
14. ⲉⲃⲱⲛⲕ ⲉⲡ- i.e. Sahidic ⲉ⸗ϥ-ⲱⲙⲕ ⲙ̅-ⲡ- : i.e. Sahidic ⲉ⸗ϥ-ⲱⲛⲕ translate “pounces on” (“springe los auf”) Kropp : translate “burst forth against” Meyer | ⲇ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲟ̅ⲗ̅ⲟ̅ⲥ i.e. Greek διάβολος | ⲛⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲛⲉ⸗ϥ-
15. ⲉⲛⲉⲣⲕⲓⲁ i.e. Greek ἐνέργεια : “powers” (“Mächte”) Kropp | ⲡⲓⲗⲗⲓ l. ⲡⲩⲗⲏ i.e. Greek πύλη : ⲡⲩⲗⲏ Kropp
16. ⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ i.e. Greek ἄγγελος
17. ϣⲁⲛⲧⲁϫⲱⲕ .e. Sahidic ϣⲁⲛϯ-ϫⲱⲕ
18. ⲉⲛⲇⲟⲕⲝⲱⲛ i.e. Greek ἔνδοξον | ⲣⲁⲓ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ⲓ
19. ⲡⲟⲩⲁⲉⲓⲛ : ⲡⲟⲩⲁⲓⲛ Kropp
20. ⲡ̅ⲁⲣⲁⲛ l. ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲉ
21. ⲙⲉⲉϫⲉ i.e. Sahidic ⲙⲁⲁϫⲉ | ⲣⲁⲓ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ⲓ
22. ⲁⲛⲁⲕ : ⲁⲛⲟⲕ Kropp | ⲡⲉⲟⲩⲁϩ i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲧ-ⲟⲩⲏϩ+ : ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁϩ Kropp
23. ⲙⲉⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ i.e. Greek μυστήριον | ⲉⲑⲏⲙⲡ ϩⲉⲫⲏⲧ ⲉⲡⲓⲱⲧ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ϩⲏⲡ ϩⲙ̅ ⲡ-ϩⲏⲧ ⲙ̅-ⲡ-ⲉⲓⲱⲧ : ⲉⲑⲏⲡ ϩⲙ ⲫⲏⲧ ⲙⲡⲓⲱⲧ Kropp
24. ⲛⲧⲁⲃⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ⸗ϥ-ⲟⲩⲱ | ⲙⲉⲡⲉϩⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ϩⲟⲟⲩ : ⲙⲡϩⲁⲟⲩ Kropp | ⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ⸗ϥ-
25. ⲕⲁⲧⲁ i.e. Greek κατά | ⲡⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ- | ϩⲓⲕⲱⲛ i.e. Greek εἰκών
26. ⲁ̅ⲓⲉⲓ : ⲁⲓⲱ “Yea!” (“Wohlan!”) Kropp, Meyer | ⲛⲧⲉⲣⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲉⲣ⸗ϥ̅-
27. ⲛⲉⲧⲟⲩⲉϩ ⲉⲥⲱⲓ i.e. Sahidic ⲛⲉⲧ-ⲟⲩⲏϩ+ ⲛ̅ⲥⲱ⸗ⲓ
28. ⲁ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ : ⲁ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲛ̅ Kropp

p. 4

1. ⲉⲛⲉϥ- i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲉ⸗ϥ-
2. ⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-
3. ⲉⲥⲱⲕ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲥⲱ⸗ⲕ | ⲉⲛϭⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅ϭⲓ
4. ⲁⲣⲭⲏⲡⲗⲁⲥⲙⲁ i.e. Greek ἀρχίπλασμα : Kropp reads ⲁⲣⲭⲏⲡⲗⲁⲥⲙ | ϣⲁⲛⲉⲃ i.e. Sahidic ϣⲟⲟⲛ⸗ϥ̅
5. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲧⲁⲕⲁ l. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲡⲧⲁⲕⲁ (haplography) i.e. Sahidic ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅-ⲡ-ⲧⲁⲕⲟ : ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲧⲁⲕⲁ Kropp
5-6. ϣⲁⲛⲉϥ i.e. Sahdic ϣⲟⲟⲛ⸗ϥ̅
6. ϣⲧⲉⲣⲧⲱⲣ i.e. Sahidic ϣⲧⲟⲣⲧⲣ
7. ⲛⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲛⲉ⸗ϥ- | ⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-
8. ϣⲱⲛⲉ : i.e. Sahidic ϣⲱⲱⲛⲉ, translate “robbing” (“Beraubung”) Kropp | ⲡⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ-
9. ⲙⲉⲛⲉⲥⲱⲥ i.e. Sahidic ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ, cf. Fayumic ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ | ⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-
10. ⲧⲁⲙⲓⲁ l. ⲧⲁⲙⲓⲁⲩ Kropp cf. ⲧⲁⲙⲓⲟⲟ[ⲩ] in Collège de France MS 2 (M573) | ⲙⲉⲛⲉⲥⲱⲥ i.e. Sahidic ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ, cf. Fayumic ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ | ϣⲁⲕ- kappa partly effaced : ϣⲁ Kropp
11. ⲧⲉⲗϭⲁ⸗ⲩ “save them” (“sie retten”) Kropp | ⳪ l. *ϭ(ⲱⲓ)ⲥ i.e. Sahidic ϫⲟⲉⲓⲥ
12. ϩⲓⲕⲱⲛ i.e. Greek εἰκών | ⲕⲉϯ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ϯ : l. ⲉⲕϯ Kropp
13. ⲫⲱⲣⲓ i.e. Greek φορεῖν
13-14. ⲙⲡⲉⲡⲓⲉⲛⲇⲱⲕⲝⲱⲛ l. ⲙ̅-ⲡⲓ-ⲉⲛⲇⲱⲕⲝⲱⲛ i.e. Greek ἔνδοξον : ⲙ̅ⲡⲉ- l. ⲙⲡⲓ- Kropp
14-15. ⲛϩⲟⲩⲟ ⲧⲉ : l. ⲛ-ⲟⲩ-ϩⲟⲧⲉ “in fear” (“in Furcht”) Kropp, Meyer
15. ⲧⲉ i.e. Greek δέ : ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα : ⲝ̅ Kropp | ⲉ̅ⲓ̅ⲟ̅ϩ i.e. Sahidic ⲟⲟϩ, cf. Bohairic ⲓⲟϩ : ⲉ̅ⲓ̅ⲟ̅ϩ ⲉ̅ⲓ̅ⲟ̅ϩ literally “moon, moon”, i.e. “every lunar month” : “moon for moon” (“Mond für Mond”) Kropp | ϣⲁⲣⲁ̅ⲉ̅ϩ i.e. Sahidic ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ? : l. ϣⲁⲣⲁ ⲉⲛϩ Kropp | ⲧⲁⲭⲏ i.e. Greek ταχύ
16. ⲉⲣⲁⲕ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ⲕ | ⲉⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ | ⲕⲉⲥⲱⲧⲉⲙ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲥⲱⲧⲙ̅ : l. ⲉⲕⲥⲱⲧⲙ Kropp | ⲉⲣⲁⲓ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ⲓ corrected from ⲉⲣⲁⲕ by erasure of legs of kappa
17. ⲁ̅ⲣ̅ⲭ̅ⲱ̅ⲛ̅ i.e. Greek ἄρχων | ⲛⲁⲧⲡⲉ ⸗ ⲙⲉ ⲛⲁⲡⲕⲁϩ : ⲛⲁⲧⲡⲉ ⲙⲉⲛⲁⲡⲉⲕⲁϩ l. ⲛ̅ⲛⲁⲧⲡⲉ ⲙⲛ ⲛⲁⲡⲕⲁϩ Kropp
18. ⲡⲁⲡⲁⲧ l. ⲙ̅-ⲡ-ⲁⲡⲁⲧ | ⲉⲣⲁϥ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ϥ : ⲉⲁϥ l. ⲉⲣⲁϥ Kropp | ⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ i.e. Greek ἄγγελος
19. ⲥⲱ ⲛⲧϩⲏⲧϥ : ⲥⲱⲛⲧϩⲏⲧϥ l. ⲥⲱ ⲛϩⲏⲧϥ Kropp | ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
20. ϯⲧⲉⲣⲕⲁ ⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ϯ-ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ | ⲉⲡⲟⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ : ⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲥⲁϣⲃ i.e. Sahidic ⲥⲁϣϥⲉ
21. ⲗⲟⲅⲟⲥ i.e. Greek λόγος | ⲧⲉⲓⲧ i.e. Sahidic ⲧⲁⲁ⸗
22. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
23. ⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲉ⸗ϥ- | ⲕⲱⲥⲙⲟⲥ : ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Kropp
23-24. ⲛⲧⲁⲃ- i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ⸗ϥ-
25. ϯⲧⲉⲣⲕⲁ ⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ϯ-ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ | ⲙ̇-ⲡⲁⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
26. ⲧⲥⲁⲃⲁ i.e. Sahidic ⲧⲥⲁⲃⲟ | ⲉⲅⲅⲉⲗⲱⲥ i.e. Greek ἄγγελος | ⲉⲣⲁⲃ i.e. Greek ⲉⲣⲟ⸗ϥ
27. ⲛ̇ϩⲏⲧϥ eta corrected from epsilon by addition of stroke
28. ⳪ l. *ϭ(ⲱⲓ)ⲥ i.e. Sahidic ϫⲟⲉⲓⲥ
29. ⳪ l. *ϭ(ⲱⲓ)ⲥ i.e. Sahidic ϫⲟⲉⲓⲥ

p. 5

1. ϩⲓⲕⲱⲛ i.e. Greek εἰκών | ⲕⲉ- i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-
2. ⲉⲕⲃⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ-ϥⲓ | ϩⲁⲃⲁⲗ i.e. Sahidic ϩⲁⲃⲟⲗ ⲛ̅-
3. ⲉⲓ i.e. Greek ἤ | ⲣⲉϩ̇ⲧⲥ i.e. Sahidic ⲣⲁϩⲧⲥ
4. ⲇⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ i.e. Greek δαιμόνιον
5. ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲁⲕⲙⲉⲃ i.e. Sahidic ⲉⲧ⸗ⲟⲩ-ⲛⲁ-ϫⲟⲕⲙ̅⸗ϥ
6. ⲧⲁⲥⲉ⸗ i.e. Sahidic ⲧⲁϩⲥ⸗
7. ϯⲧⲉⲣⲕⲁ ⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ϯ-ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ | ⲥⲁϣⲃⲓ i.e. Sahidic ⲥⲁϣϥ, cf. Fayumic ϣⲉϣⲃ
8. ⲥⲁϣⲃⲓ i.e. Sahidic ⲥⲁϣϥ, cf. Fayumic ϣⲉϣⲃ | ⲡⲓⲗⲗⲓ l. ⲡⲩⲗⲏ i.e. Greek πύλη
9. ⲙ̇ⲉⲛⲧⲁⲃϯ ⲛⲧⲃⲁ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅ⲧ-ⲁϥⲧⲉ ⲛ̅-ⲧⲃⲁ
10. ⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ i.e. Greek ἄγγελος | ⲉⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ | ⲉⲙ- i.e. Sahidic ⲛ̅-
11. ⲁⲕⲧⲓⲛ i.e. Greek ἀκτῖν | ⲉⲡⲣⲏ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲣⲏ | ⲙ̇ⲉⲛ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅- (?)
12. ϯⲧⲉⲣⲕⲁ ⲙⲁⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ϯ-ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ | ⲉⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ | ⲭⲱⲣⲱⲥ i.e. Greek χορός
13. ⲛⲉⲥⲓⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛ-ⲥⲓⲟⲩ | ⲧⲉⲡⲏ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ⲡⲉ | ⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲛ- i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲧⲉⲧⲛ̅-ⲉ- : ⲉⲧⲉⲧⲛⲉ- Kropp
14. ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ i.e. Greek ἀρχάγγελος
15. ⲙⲉⲧⲁ : ⲙⲧⲁ Kropp
16. ⲉϥⲥⲙⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ⲥⲙⲟⲩ | ⲉⲃϩⲁⲅⲓⲁⲥⲥⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ϩⲁⲅⲓⲁⲍⲉ i.e. Greek ἁγιάζειν | ⲙⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲟⲩ
17. ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
18. ⲇⲇ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) ⲇ(ⲉⲓⲛⲁ) i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲥⲁⲃⲁⲗ ⲉⲙⲁⲃ i.e. Sahidic ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ
19. ⲡⲉⲃⲉ- i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ- | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα : ⲛⲉ ⲛⲁⲓ : l. ⲛⲁⲓ
19-20. ⲟⲩⲱⲃⲥ ⲉ- i.e. Sahidic ⲟⲩⲱⲥϥ ⲛ̅-, cf. ⲟⲩⲱⲥϥ in Collège de France MS 2 (M573) : ⲟⲩⲱⲥϥ Kropp
20. ⲧⲏⲣⲏⲥ i.e. Sahidic ⲧⲏⲣ⸗ⲥ | ⲉⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲱⲛ l. ⲁⲛⲧⲓⲕⲉⲓⲙⲉⲛⲟⲥ i.e. Greek ἀντικείμενος
21. ⲉⲕⲧⲣⲉⲧⲉⲃϭⲁⲙ i.e. Sahidic ⲛ⸗ⲅ̅-ⲧⲣⲉ-ⲧⲉ⸗ ϥ-ϭⲟⲙ | ⲧⲏⲣⲏⲥ i.e. Sahidic ⲧⲏⲣ⸗ⲥ
22. ϣⲁⲗ⸗ⲙⲉⲥ i.e. Sahidic ϣⲟⲗⲙⲉⲥ
23. ⲡⲱϣⲣ ⲉⲃⲁ i.e. Sahidic ⲡ-ⲡⲱⲣϣ (haplography of pi)
24. ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ | ⲛⲉ-ⲧⲁⲝⲓⲥ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛ-ⲧⲁⲝⲓⲥ i.e. Greek τάξις
24-25. ⲁⲛⲅⲉⲗⲓⲕⲏ i.e. Greek ἀγγελικὴ
25. ⲧⲏⲣⲉⲥ i.e. Sahidic ⲧⲏⲣ⸗ⲥ̅ | ⲁⲙⲡⲏⲩⲉⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲏⲩⲉ
27. ϩⲏⲧϥ i.e. Sahidic ⲛ̅ϩⲏⲧ⸗ϥ
27-28. ⲉⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
29. ⲥ̅ⲱ̅ϯ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲛ̅ i.e. Greek ζῴδιον | ⲫ̅ⲩ̅ l. ⲫⲩ(ⲗⲁⲕⲧⲏⲣⲓⲟⲛ) i.e. Greek φυλακτήριον
30. Kropp and Meyer omit this line | ⲉⲕⲗⲏⲥⲓⲁ i.e. Greek ἐκκλησία | ⲛⲉϣⲏⲣⲉ:ⲡ ⲙⲓⲥⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ-ϣⲣⲡ-ⲙⲓⲥⲉ, cf. ⲙ̅-ⲡ-ϣⲟⲣⲡ ⲙ̅-ⲙⲓⲥⲉ
31. ⲁⲙⲡⲏⲉⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲏⲩⲉ

p. 6

1. ⲉⲕⲝⲟⲩⲥⲓⲁ i.e. Greek ἐξουσία | ⲧⲉⲛⲛⲁⲩⲥⲟⲩ i.e. Sahidic ⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥ⸗ⲟⲩ
2. ⲡⲓⲙⲁⲩ : ⲡⲙⲁⲩ Kropp | ⲛ- i.e. Sahidic ⲙⲛ̅- | ⲡⲛⲛⲉϩ i.e. Sahidic ⲡ-ⲛⲉϩ
3. ⲉⲕⲥⲙⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ-ⲥⲙⲟⲩ | ⲉⲕϩⲁⲅⲓⲁⲥⲥⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲅ-ϩⲁⲅⲓⲁⲍⲉ i.e. Greek ἁγιάζειν | ⲙⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲟⲩ
5. ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
6. ⲉ⸗ⲃ-ⲙⲟⲩϩ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ̅-ⲙⲟⲩϩ | ⲙⲟⲩⲧ cf. ⲙⲟⲩⲧ in Collège de France MS 2 (M573) | ⲉⲃϯⲟⲩⲱ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ̅-ϯ ⲟⲩⲱ| ⲃⲁⲗ i.e. Sahidic ⲉⲃⲟⲗ
7. ⲉ- i.e. Sahidic ⲙ̅-
8. ⲙⲏ ⲉ i.e. Sahidic ⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅- | ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲱⲥ i.e. Greek παράδεισος | ⲉⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
9. ⲥⲁϣⲃ i.e. Sahidic ⲥⲁϣϥ | ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος
10. ⲥⲁⲃⲉ i.e. Sahidic ⲥⲁϣϥ | ⲗⲟⲩⲧⲏⲣ i.e. Greek λουτήρ | ⲉⲕⲗⲏⲥⲓⲁ i.e. Greek ἐκκλησία
11. ⲛⲉϣⲏⲣⲉ:ⲡ ⲙⲓⲥⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ-ϣⲣⲡ-ⲙⲓⲥⲉ, cf. ⲙ̅-ⲡ-ϣⲟⲣⲡ ⲙ̅-ⲙⲓⲥⲉ | ⲁⲙⲡⲏⲩⲉⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲏⲩⲉ
12. ⲇⲉ i.e. Greek δέ or l. ⲛⲉ ? : ⲛⲉ Kropp
14. ⲉⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ | ⲑⲏⲥⲓⲁⲥ i.e. Greek θυσία
15. ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ i.e.” the church” (ⲧⲉⲕⲗⲏⲥⲓⲁ in l. 30) : Kropp understands this as part of a missing invocation ending with “in it” (“in ihr”)
16. ⲑⲉⲥⲓ̣ⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ corrected from ⲑⲉⲥⲩⲁⲥⲧⲏⲣⲏⲱⲛ
17. ϯ̣ ⲉⲙⲡⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) | ⲡⲉⲃⲇ̅· i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ϥⲧⲟⲟⲩ | ⲥⲧⲏⲗⲗⲟⲥ i.e. Greek στῦλος
19. ⲉⲕⲙⲟ[ⲟⲥ] i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ϩⲙⲟⲟⲥ | ϯ ⲉⲙⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ) ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ cf. Collège de France MS 2 (M573)
19-20. ϯ ⲉⲙⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ) ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲙⲙⲁⲕ Kropp
20. ⲉⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ | ⲛ ⸗ ⲉⲡ- i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ- | ⲛ⸗ⲉⲡⲥⲛⲟⲃ : ⲛ⸗ ⲉⲡⲉ·ⲥⲛⲟⲃ Kropp
20-21. ⲉⲛⲉϣⲏⲣⲉ:ⲡ ⲙⲓⲥⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ-ϣⲣⲡ-ⲙⲓⲥⲉ, cf. ⲙ̅-ⲡ-ϣⲟⲣⲡ ⲙ̅-ⲙⲓⲥⲉ
22. ϫⲉⲕⲁⲟⲥ i.e. Sahidic ϫⲉⲕⲁⲥ | ⲕ̇ⲓⲛⲓⲉⲓ i.e. ⲉ⸗ⲕ-ⲛⲁ-ⲉⲓ ? cf. ⲉⲕⲉⲉⲓ Collège de France MS 2 (M573) “that you bring down to me, NN, today, (your) Firstborn” (“dass du heute zu mir, NN, herabbringest (deinen) Erstgeborenen”) Kropp
22-23. ⲛ : ⲁⲛⲁⲕ ⳽̅⳽̅ l. ⲛⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉⲡ ⲙⲓⲥⲓ Kropp
23. ⲣⲉϣⲏⲣⲉⲡ ⲙ̇ⲓⲥⲓ̇ l. ⲉⲣⲉ-ⲛ-ϣⲉⲣⲉⲡ ⲙⲓⲥⲓ ? cf. ⲉⲣⲉⲛⲉϣⲉⲣⲉⲡ ⲙⲓⲥⲉ in Collège de France 3 (M573) : l. ⲛ̅-ⲡⲉ⸗ⲕ ϣⲉⲣⲉⲡ ⲙⲓⲥⲓ Kropp, Meyer | ⲉⲥⲱⲕ i.e. Sahidic ⲥⲱⲕ ? : l. ⲉ<ⲣⲉ ⲧⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲕⲏ ⲧⲏⲣⲥ> ⲥⲱⲕ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ Kropp
23-24. ϩⲁⲧⲉⲃϩⲏ i.e. Sahidic ϩⲁⲧⲉ⸗ϥ-ϩⲏ : ϩⲁⲧⲉⲃϩⲏ ⸗ ⲉⲣⲉⲓ̅ⲇ̅ · ⲧⲃⲉ : ⲟⲩϭⲁⲥ ⸗ ϩⲉ ⲧⲉⲩⲏⲡⲓ translate “while before him flow 145,000 in their number” (“während vor ihm herziehen 145.000 in ihrer Zahl”) Kropp : translate “before whom there submit one hundred forty-five thousand in number” Meyer
24. ⲏⲡⲓ i.e. Sahidic ⲏⲡ
25. ⲕⲁⲗⲱⲥ i.e. Greek καλῶς | ⲁⲕⲉⲓ l. ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲉⲓ “may you come” (“Do mögest herabkommen”) Kropp : “come” (imperative) Meyer
26. ⲉⲕⲓⲛⲓⲃⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ-ⲛⲓϥⲉ | ⲉⲕⲙⲁⲩϩⲟⲩ l. ⲙⲁϩⲟⲩ corrected from ⲙⲟⲩϩⲟⲩ by overwriting : i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ-ⲙⲁϩ⸗ⲟⲩ
27-28. ⲕⲉ[[.]]ϣⲁⲛⲡⲁϩⲟⲩ⸗ⲧⲃ l. ⲕⲉϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲟⲩ or ⲕⲉϣⲁⲛⲡⲁϩⲧϥ ? cf. ⲉϥϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲟⲩ in Collège de France 3 (M573) i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ϣⲁⲛ-ⲡⲁϩⲧ⸗ⲟⲩ : translate “when one (!) pours it out” (“wenn man (!) sie ausgiesst”) Kropp
27. ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ̅(ⲉⲩⲙ)ⲁ̅ i.e. Greek πνεῦμα
28. ϩⲉϫⲱ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲛ̅-
29. ⲡⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ- | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
30. ⲛⲇⲓⲁⲃⲱⲗⲱⲥ l. ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ i.e. Greek διάβολος | ϣⲡ i.e. Sahidic ϣⲓⲡⲉ

p. 7

1. ⲧⲏⲣⲏⲥ i.e. Sahidic ⲧⲏⲣ⸗ⲥ | ⲉⲥϣⲱⲡⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲥ-ϣⲱⲡⲉ
1-2. ϣⲁⲗⲙⲉⲥ i.e. Sahidic ϣⲟⲗⲙⲉⲥ
2. ϯ ⲉⲙⲙⲁⲕ ⲉⲡⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ) ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲙⲙⲁⲕ Kropp | ⲡⲉⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉⲕ
4. ⲕⲱⲥⲙⲟⲥ i.e. Greek κόσμος
4-5. ⲉⲩⲉⲥⲟⲩⲉⲥⲟⲩⲱⲛⲅ l. ⲉ⸗ⲩ-ⲉ-ⲥⲟⲩⲱⲛ⸗ⲕ : ⲉⲩⲉⲩⲉⲥⲟⲩⲉⲥⲟⲩⲱⲛⲅ Kropp
5. ⲙⲉ · ⲙⲁⲟⲩⲁⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲙⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁ⸗ϥ
6. ⲙ̇ⲉ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅- | ⲙ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅- | ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
7. ⲗⲏⲙⲏⲛ i.e. Greek λιμήν | ⲡⲗⲏⲙⲏⲛ ⲉ : ⲡⲗⲏⲙⲏⲛⲉ i.e. Greek πλησμόνη or λιμήν Kropp | ⲉⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲟⲩϫⲁⲓ̈ | [[ⲃ̣]] erased by washing : absent in Kropp, Meyer
8. ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ i.e. Greek σφραγίς | ⲑⲁ ⲉⲁⲩ ⲙⲡⲱ̅ⲧ̅ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ϩⲁ ⲡ-ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅-ⲡ-ⲉⲓⲱⲧ? : ⲉⲑⲁ ⲉⲁⲩ ⲡⲱ̅ⲧ̅ l. ⲉⲑⲁ ⲉⲁⲩ ⲙⲡⲱⲧⲛ translate “that is (full) of the glory of those of yours (pl.) (?)” (“das (voll) der Herrlichkeit von dem Eurigen (?) ist”) or l. ⲉⲑⲁ ⲉⲁⲩ ⲡⲓⲱⲧ Kropp
9. ϣⲁⲣϣⲉⲣ i.e. Sahidic ϣⲟⲣϣⲉⲣ | ϩⲏⲉⲓ i.e Sahidic ϩⲉ
10. ⲧⲏⲣⲉ l. ⲧⲏⲣ⸗ⲥ̅ | ⲇⲓⲁⲃⲱⲗⲟⲥ i.e. Greek διάβολος
11. ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ̅(ⲉⲩⲙ)ⲁ̅ i.e. Greek πνεῦμα | ⲉⲓⲧ- i.e. Sahidic ⲉⲧ-
13. ⲃⲁⲥⲓⲥ i.e. Sahidic ⲛ-ⲃⲁⲥⲓⲥ i.e. Greek βάσις | ⲛⲟⲩⲃ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲟⲩⲃ | ⲑⲣⲱⲛⲟⲥ i.e. Greek θρόνος
14. ‡ⲉⲙⲁⲕ l. ϯ-ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲙⲙⲁⲕ Kropp
14-15. ⲧⲁⲩⲉⲓ i.e. Sahidic ⲧⲟⲟⲩⲉ
15. ⲑ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲁ̅ : ⲃ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲁ̅ Kropp | ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : Kropp transcribes as ϯⲱⲣⲕ ⲉⲙⲙⲁⲕ
16. ⲡⲉⲃ- i.e. Sahidi ⲡⲉ⸗ϥ- | ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573)
17. ⲫⲉⲣⲙⲁ i.e. Sahidic ⲡ-ϩⲉⲣⲙⲁ i.e. Greek ἅρμα cf. ⲡϩⲁⲣⲙⲁ in Collège de France MS 2 (M573) : i.e Greek ἕρμα Kropp, Meyer | ⲛⲉⲟⲩⲃ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲟⲩⲃ
18. ⲑⲣⲱⲛⲟⲥ i.e. Greek θρόνος : ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ Kropp
19. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲙⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲡⲱⲣⲫⲱⲣⲁ i.e. Greek πορφύρα : translate “fine purple rug” (“schönen (?) Purpurteppich”) Kropp : translate “purple covering” Meyer | ⲉⲧⲁⲉⲓ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ ? : ⲉⲧⲥⲁⲉⲓ translate “beautiful (?)” (“schönen”) Kropp, Meyer
20. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲉⲧⲁⲉⲓ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ
21. ⲉⲙⲡⲏⲧⲏⲥ i.e. Greek ἐπενδύτης Kropp | ϭⲁⲁⲗⲓ i.e. Sahidic ϭⲟⲟⲗⲉ+
22. ⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ | ⲡⲉ̅ⲑ̅ⲱ̅ⲏ̅ⲗ̅ l. ⲡⲉ ⲡⲉ̅ⲑ̅ⲱ̅ⲏ̅ⲗ̅ (haplography) | ‡ ⲉⲙⲡⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ) ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲁⲟⲩ Kropp
23. ⲡⲓⲛⲁϭ ϫⲱⲱⲙⲉ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲛⲟϭ ⲛ̅-ϫⲱⲱⲙⲉ
24. ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ i.e. Greek σφραγίς | ϩⲓϫⲱⲃ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲱ⸗ϥ
25. ⲛⲛⲁⲡⲏ l. ⲛⲁ-ⲧ-ⲡⲉ | ⲉⲣⲁⲃ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ϥ | ϫⲟⲥⲓ i.e. Sahidic ϫⲟⲥⲉ+
26. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ϭⲉⲃⲁⲓ i.e. Sahidic ϭⲃⲟⲓ
27. ⲁⲙⲁϩϯ i.e. Sahidic ⲁⲙⲁϩⲧⲉ : translate “encloses” (“umfasst”) Kropp | ⲛⲉⲥⲏⲛϯ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛ-ⲥⲛ̅ⲧⲉ
28. ⲡⲏⲗⲓ i.e. Greek πύλη | ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲡⲥⲓⲩ i.e. Sahidic ⲡ-ⲥⲓⲟⲩ : ⲡⲓⲩ l. ⲡ-ⲥⲓⲩ Kropp, Meyer : translate “the stars” Meyer | ⲉ- i.e. Sahidic ⲙ̅-
29. ⲉⲙ- i.e. Sahidic ⲙ̅-
30. ⲙ̇ⲛ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅-

p. 8

1. ‡ ⲉⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲉ̇ⲙ- i.e. Sahidic ⲙ̅- | ⲱⲛⲁϩ̇ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲱⲛϩ
2. ϩⲛⲉⲕϭⲉⲃϣⲁ i.e. Sahidic ϩⲛ̅ ⲛⲉ⸗ⲕ-ϭⲃ-ϣⲁⲁⲛ⸗ⲕ ? cf. ϩⲛ ⲛⲉⲕ ϣⲁⲁⲛⲕ (Collège de France MS 2 (M573)) | ⲡⲉⲃⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ-ⲣⲁⲛ : ⲡⲉϥⲣⲁⲛ Kropp
3. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲫⲉⲙⲉⲣⲁⲛⲓⲱⲛ i.e. Greek ἐφημεράνιον (?) : ἐφήμερος Kropp
4. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
5. ⲧⲁⲡⲣⲁ i.e. Sahidic ⲧⲁⲡⲣⲟ | ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲡⲓⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ i.e. Greek σεραφίμ : Meyer omits
6. ϣⲁⲗ i.e. Sahidic ϣⲟⲗ
7. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
8. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲧ̅ⲏ̅ⲡ̅ⲱ̅ⲥ̅ i.e. Greek τύπος | ⲥ̅⳨ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥ(ⲧⲁⲩ)ⲣⲟⲥ i.e. Greek σταυρός
9. ⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ
10. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
11. ⲙⲁϩⲕ i.e. Sahidic ⲙⲁⲕϩ : ⲙⲁⲕϩ Kropp | ⲡⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ-
12. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
12-13 ⲉⲧⲉⲕ ⲡⲉⲕⲛⲧⲏⲏⲃⲓ l. ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲧⲏⲏⲃⲓ : ⲉⲧⲉⲕⲛⲧⲏⲏⲃⲓ l. ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲧⲏⲏⲃⲓ Kropp
13. ⲧⲏⲏⲃⲓ i.e. Sahidic ⲧⲏⲏⲃⲉ
13-14 ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
15. ⲟⲩⲙⲁⲙ i.e. Sahidic ⲟⲩⲛⲁⲙ
16. ⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ l. ⲧⲉⲕϭⲓϫ | ⲛⲉϩⲃⲟⲩⲣ i.e. Sahidic ⲛ̅-ϩⲃⲟⲩⲣ | ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
16-17. ⲧ̅ⲉⲕⲕ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧⲉ⸗ⲕ-
17. ⲟⲩⲉⲣⲏϯ i.e. Sahidic ⲟⲩ(ⲉ)ⲣⲏⲧⲉ | ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
18. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ ⲡⲉ- i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ ⲙ̅-ⲡⲉ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ i.e. Greek θρόνος
19. ⲉⲕⲙⲟⲟ̣ⲥ̣ i.e. Sahidic ⲉⲧ⸗ⲕ-ϩⲙⲟⲟⲥ : ⲉⲕⲙⲟ[ⲟⲥ] Kropp | ϩⲓϫⲱⲃ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲱ⸗ϥ | ⲥⲱ̅ⲛ̅ i.e. Sahidic ⲥⲱⲛⲧ Kropp (haplography with following tau)
19-20. ⲉⲡⲥⲱ̅ⲛ̅ ⲧⲏⲣϥ : “the whole creation” (“die ganze Schöpfung”) Kropp, Meyer
20. ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲁⲃ i.e Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ⸗ⲕ-ⲧⲁⲙⲓⲟ⸗ϥ : ⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲓⲁⲃ l. ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲁⲃ Kropp | ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
21. ⲧⲉⲛⲁⲙⲓ i.e. Greek δύναμις | ⲉⲧϩⲉⲣⲁⲧⲥ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ⸗ⲥ : ⲉⲧⲁϩⲉ Kropp
22. ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ · ⲙⲉ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ l. ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲉ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ̅ | ⲧⲁⲓ̇ ⲉⲛⲧⲁⲥ- l. ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁ⸗ⲥ-
23. ⲕⲗⲁⲧⲟ̅ⲥ̅ i.e. Greek κλάδος
24. ⲉⲡⲱⲛⲁϩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲱⲛϩ̅
25. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
26. ⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ i.e. Greek δύναμις | ⲙⲁⲃ ⲙⲉⲛ ⲧⲏ i.e. Sahidic ⲙⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ ϯ : ⲙⲛ̅ⲧⲏ Kropp
26-27. ⲙⲉⲛ ⲧⲏ ⲙⲉ ⲙ̇ⲁⲁⲃⲧⲁⲥⲉ : “which amounts to 30 times 15 and 30” (“die 30 mal 15 und 30 beträgt”) Kropp
27. ⲉⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ
28. ⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ | ⲉⲣⲉϩⲛⲥⲏⲃⲓ i.e. Sahidic ⲉⲣⲉ-ϩⲉⲛ-ⲥⲏϥⲉ
30. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp

p. 9

1. ⲑⲣⲱⲛⲟⲥ i.e. Greek θρόνος | ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲉ⸗ⲩ-ⲣⲁⲛ
2. ⲁ̅ⲕ̅ϩ̣̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̅ : ⲁ̅ⲕ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲁ̅ Kropp
3. ⲡⲉϩⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ-ϩⲟⲟⲩ
4. ⲧⲉⲩϣⲏ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ⲉⲩϣⲏ : Kropp ⲧⲉⲩⲭⲏ | ⲉⲩϫⲱⲱ ⲙⲟⲥ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲩ-ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲥ | ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅ i.e. Greek ἅγιος (twice)
5. ⲁ̅ⲅ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲥ̅ i.e. Greek ἅγιος | ⲕⲏ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ i.e. Greek κύριος | ⲛⲁⲙⲡⲏⲩⲉⲓ i.e. Sahidic ⲛⲁ-ⲙ̅-ⲡⲏⲩⲉ
7. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ i.e. Greek σεραφίμ
8. ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉ⸗ⲩ-ⲣⲁⲛ
9. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲕⲉ-ⲥⲛⲁⲩ : translate “the other two Seraphim” (“den beiden anderen Seraphim”) Kropp | ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉ⸗ⲩ-ⲣⲁⲛ | ⲉⲑⲱⲃⲥ̇ l. Ⲉⲧ-ϩⲱⲃⲥ | ⲛⲉⲩⲉⲣⲏϯ i.e. Sahidic ⲛⲉ⸗ⲩ-ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ
10. ⲡⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ-
11. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
12. ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉ⸗ⲩ-ⲣⲁⲛ | ⲛⲁⲓ : ⲛⲁ l. ⲛⲁⲓ Kropp
13. ⲗⲁⲗⲓⲁ i.e. Greek λαλιά
14. ⲡ̅⳪̅ l. ⲡ-ϭ(ⲱⲓ)ⲥ | ⲉⲧⲡⲉ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉⲣⲉ-ⲧ-ⲡⲉ | ⲉⲧⲡⲕⲁ̅ϩ̅ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉⲣⲉ-ⲡ-ⲕⲁϩ
15. ⲙⲏϩ̇ ⲉⲃⲁⲗ · ϩⲉ ⲡⲉⲕ- i.e. Sahidic ⲙⲏϩ+ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅-ⲡⲉ⸗ⲕ-
16. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲉⲙ- i.e. Sahidic ⲙ̅- | ⲡⲉⲣ̅ⲉ̅ⲥ̅ⲃ̅ⲏ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅ i.e. Greek πρεσβύτερος
17. ⲉⲡⲓⲥⲕⲱⲡⲏ i.e. Greek ἐπισκοπή | ⲧⲁⲕⲧⲁϩⲁⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ⸗ⲕ-ⲧⲁϩⲟ⸗ⲟⲩ
18. ⲉⲙ- i.e. Sahidic ⲙ̅- | ⲉⲡⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲁⲩ i.e. Sahidic ⲉⲛⲧ-ⲁ⸗ⲕ-ⲧⲁⲙⲓⲟ⸗ⲩ : ⲡⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲁⲩ Kropp | ⲉϫⲓⲛ̇ ⲁⲗⲫⲁ ϣ ⲟⲱ i.e. Sahidic ϫⲓⲛ ⲁⲗⲫⲁ ϣⲁ ⲱ
19. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ: ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
20. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲑⲣⲱⲛⲟⲥ i.e. Greek θρόνος : ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ Kropp | ϩⲉⲙ̅ⲁ̅ⲁ̅ⲥ i.e. Sahidic ϩⲙⲟⲟⲥ
21. ϩⲓϫⲱⲃ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲱ⸗ϥ | ϭⲉⲣⲏⲡⲏ i.e. Sahidic ϭⲣⲏⲡⲉ | ⲛ̇ⲟⲩⲃ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲟⲩⲃ
22. ⲁⲡⲏⲩⲉⲓ i.e. Sahidic ⲁⲡⲏⲩⲉ | ⲛⲉⲕ · ⲗⲁⲙ i.e. Sahidic ⲛⲉ⸗ⲩ-ⲕⲗⲟⲙ
23. ⲫⲓⲁⲗⲓ i.e. Greek φιάλη
23-24. ⲉⲧⲛⲉⲩ̇ϭⲓϫ i.e. Sahidic ⲉⲧϩⲛ̅ ⲛⲉ⸗ⲩ-ϭⲓϫ
24. ⧹ⲥ⧸ϯ ⲛⲟⲩⲃⲓ i.e. Sahidic ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ : ϯⲥⲛⲟⲩⲃⲓ l. ⲥϯⲛⲟⲩϥⲓ Kropp | ⲛⲉⲩ i.e. Sahidic ⲛⲏⲩ
25. ⲫⲁ i.e. Sahidic ⲡ-ϩⲟ | ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
26. ⲡⲁⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ | ⲱ i.e. Greek ὤ | ⲣⲉϥ : l. l. (ⲡ)ⲣⲉ(ⲥ)ϥ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ) i.e. Greek πρεσβύτερος Kropp, Meyer (Ältesten”) Kropp
27. ϫⲉ ⲥⲙⲏ l. ϫⲓ-ⲧ-ⲥⲙⲏ | ⲡⲣⲉⲃ l. ⲡⲣⲉ(ⲥ)ⲃ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ) i.e. Greek πρεσβύτερος Kropp, Meyer | ϫⲓⲥ⸗ⲙⲏ l. ϫⲓ-ⲧ-ⲥⲙⲏ
29. ⲡⲉⲉⲑⲣⲱⲛⲟⲥ corrected from ⲡⲉⲓ̣ⲑⲣⲱⲛⲟⲥ where iota may be unfinished kappa i.e. Greek θρόνος : ⲡⲉ[ⲕ]ⲑⲣⲱⲛⲟⲥ Kropp
30. ⲉⲕϣⲁⲛⲁϩⲧⲏⲕ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ϣⲁⲛ ϩⲧⲏ⸗ⲕ cf. ⲉⲕⲉϣⲁ̣ⲛⲉ ϩⲧⲏⲕ Collège de France MS 2 (M573) | ⲓⲛⲓ i.e. Sahidic ⲉⲓⲛⲉ
31. ϩⲓⲕⲱⲛ i.e. εἰκών | ⲛⲁⲡ̇ⲱⲗⲟⲅⲓⲁ l. ⲛⲁ-ⲁⲡⲱⲗⲟⲅⲓⲁ (haplography of alpha) i.e. Greek ἀπολογία : translate “defence” (“Verteidigung”) Kropp : translate “spell” Meyer
32. ⲱ i.e. Greek ὤ | ⲡ̅ⲁ̅ⲟ̅ⲥ̅ l. *ϭ(ⲱⲓ)ⲥ i.e. Sahidic ϫⲟⲉⲓⲥ | ⲉⲕⲓ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉⲓ

p. 10

1. ⲡⲛ̅ⲉ̅ϩ l. ⲡⲓⲛⲉϩ | ⲙⲡⲉⲕⲛ̅ⲁ̅ : ⲙⲡⲉⲕ[ⲡ]ⲛⲁ Kropp | ⲉⲕⲡⲱϩⲧ i.e. Sahidic ⲛⲅ̅-ⲡⲱϩⲧ | ⲛ̅ⲁ̅ l. (ⲡ)ⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
1-2. ⲉⲕⲡⲱϩⲧ ϩ̇ⲓϫⲱⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲓ:⸗ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ : translate “through which you pour out your holy spirit” (“dass du darüber ausgiessest deinen heiligen Geist”) Kropp, Meyer | ⲉⲓⲧⲟⲩⲁⲁⲃ l. ⲉⲧ-ⲟⲩⲁⲁⲃ
2-3. ϩⲁⲅⲓⲁⲥⲥⲉ i.e. Greek ἁγιάζειν
3. ⲙⲁϥ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ : ⲙⲁⲟⲩ Kropp | ⲉⲃⲙⲁϩⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅ϥ-ⲙⲁϩ⸗ⲟⲩ | ⲉⲃⲙⲁϩⲟⲩ ⲛⲧⲉⲗϭⲁ ⲛⲓⲙ̅ : translate “that they are filled with all healing” (“dass sie mit aller Heilung erfüllt werden”) Kropp
4. ϩⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩ l. ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ
4-5. ϩⲓϫⲱ l. ϩⲓϫⲱ⸗ϥ : l. ⲡⲙⲁⲁⲩ ϩⲓϫⲱ Kropp
5. ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲉⲛⲥⲉⲓ l. ⲛ̅⸗ⲥⲉ-ⲉⲓ
6. ⲡⲉⲃⲥⲱⲙⲁ i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ-ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
7. ⲉⲃϩⲁⲩ i.e. Sahidic ⲉ⸗ϥ-ϩⲟⲟⲩ
8. ⲧⲉⲙⲱⲛⲓⲱⲛ i.e. Greek δαιμόνιον | ⲣⲁϩⲧⲥ ⲧⲉⲙⲱⲛⲓⲱⲛ l. ⲟⲩⲣⲉϩⲧⲥ ⲛⲧⲉ ⲇⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ Kropp | ⲛⲉⲣⲅⲓⲁ l. ⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ (haplography) i.e. Greek ἐνέργεια
9. ⲉⲓϯ i.e. Greek εἴτε
10. ⲉⲓⲉϯ i.e. Greek εἴτε | ⲕⲁⲕⲟⲩⲣⲕⲱⲥ i.e. Greek κακοῦργος | ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ i.e. Greek εἴτε
10-11. ⲧⲉⲭⲛⲓ i.e. Greek τέχνη
11. ⲧⲉⲙⲱⲛⲓⲱⲛ i.e. Greek δαιμόνιον | ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ i.e. Greek εἴτε | ⲥⲱⲱⲃ i.e. Sahidic ⲥⲱⲱϥ
12. ⲉⲓⲧⲉ i.e. Greek εἴτε | ⲛⲉⲣⲅⲓⲁ i.e. Greek ἐνέργεια | ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ̅ i.e. Greek εἴτε
12-13. ⲕⲁⲛⲧⲁⲕⲗⲏϯⲕⲟⲛ i.e. Greek κατακλητικόν : κατακ[η]λητικός Kropp
13. ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ̅ i.e. Greek εἴτε | ⲇⲉⲛⲁⲙⲓⲥ i.e. Greek δύναμις | ⲉⲑⲁⲟⲩ l. ⲉⲧ-ϩⲟⲟⲩ
14. ⲉ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲉ i.e. Greek εἴτε (twice) | ⲁⲏⲣ i.e. Greek ἀήρ
14-15. ⲛ̇ⲁⲧⲉⲩϣⲁⲩⲉⲓ ⸗ ⲛⲉⲧⲉϣⲁⲩⲉ⸗ⲩ i.e. Sahidic ⲛ-ⲉⲧⲉ-ϣⲁ⸗ⲩ-ⲁⲁ⸗ⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) ⲧⲁⲛⲉⲧⲉϣⲁⲩⲉⲓⲧⲟⲩ : ⲛⲁⲧⲉⲩϣⲁⲩⲉⲓ i.e. Sahidic ⲛⲁⲓ ⲉⲧ-ϣⲟⲟⲩⲉ [ⲉⲓ] ⲛ-ⲉⲧ-ϣⲟⲩⲟ “what is dry [and] what is flooding (?)” (“Austrocknende und Überflutende (?)”) Kropp, Meyer
15. ⲙⲁⲅⲟⲥ i.e. Greek μάγος | ϩⲟⲁⲩⲧ i.e. Sahidic ϩⲟⲟⲩⲧ
16. ⲉⲓⲧⲉ i.e. Greek εἴτε | ⲙⲁⲅⲟⲥ i.e. Greek μάγος
17. ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲁ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲁ̅ i.e Greek ἀνάθεμα
18. ⲧⲁⲡⲣⲟ l. ⲧ-ⲧⲁⲡⲣⲟ (haplography)
19. ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα | ⲉⲃⲉⲉⲓ i.e. Sahidic ⲉ⸗ϥ-ⲉ-ⲉⲓ
20. ⲉⲃ:ⲃⲁⲧⲧⲏⲩⲧ̇ⲉⲛ i.e. Sahidic ⲉ⸗ϥ-:ⲃⲁⲧ⸗ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ : ⲃⲁⲧ⸗ l. ϥⲱⲧⲉ “to destroy” Kropp | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ i.e Greek ταχύ
21. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲛⲧⲁⲕⲧⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛⲧⲁ⸗ⲕ ⲧⲁⲁ⸗ⲩ Kropp
23. ⲧⲁⲙⲓⲁⲃ i.e. Sahidic ⲧⲁⲙⲓⲟ⸗ϥ | ⲛ̅ⲁ̅ l. (ⲡ)ⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα : ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ Kropp
24. ϫⲉⲕⲁⲥ : ⲉⲕⲥⲱⲧⲙ i.e. Sahidic ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉ⸗ⲕ-ⲉ-ⲥⲱⲧⲙ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ⲉⲕⲁⲥⲱⲧⲙ | ⲛⲁⲡⲱⲗⲟⲅⲓⲁ l. ⲛⲁ-ⲁⲡⲱⲗⲟⲅⲓⲁ (haplography) i.e. Greek ἀπολογία : translate “defence” (“Verteidigung”) Kropp : translate “spell” Meyer
25. ⲉⲕⲓ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ⲉⲓ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ⲉⲕⲉⲉⲓ
26. ⲕⲁⲗⲟⲥ i.e. Greek καλῶς
26-27. ⲉⲧⲉⲛⲁϩ l. ⲉ-ⲧ-ⲧⲉⲛⲁϩ (haplography) : ⲛⲧⲉⲛⲁϩ Kropp
27. ⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ i.e. Greek χερουβίν | ⲉⲛⲉⲣ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲁⲏⲣ (?) Kropp
27-28. ⲉⲛⲉⲣⲉⲣⲉⲙⲁⲟⲃ l. ⲉⲛⲉⲣⲉⲙⲁⲟⲃ
28. ⲙⲁⲟⲃ i.e. Sahidic ⲙⲁⲁⲃ : ⲛⲧⲃ̇ⲁ : ⲛⲧⲃ Kropp, Meyer
28-29. ⲧⲃ̇ⲁ ⲛ̅ⲁ̅ⲅ̅ⲅ̅ⲉ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲥ̅ : ⲛⲧⲃ ⲛ̅ⲁ̅ⲅ̅ⲅ̅ⲉ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲥ̅ Kropp | ⲁ̅ⲅ̅ⲅ̅ⲉ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲥ̅ i.e. Greek ἄγγελος
29. ⲁ̅ⲣ̅ⲭ̅ⲏ̅ⲁ̅ⲅ̅ⲅ̅ⲉ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲥ̅ i.e. Greek ἀρχάγγελος
30. ⲙⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ | ⲕⲁⲧⲁ i.e. Greek κατά | ⲛⲧⲁⲕⲡⲱⲧⲉ [[.]] : ⲛⲧⲁⲕⲡⲱⲧ Kropp

p. 11

1. ⲡⲁⲣⲁϯⲥⲱⲥ i.e. Greek παράδεισος
2. ϩⲁⲃ i.e. Sahidic ⲡ-ϩⲟϥ | ⲡⲁⲧⲁ i.e. Greek ἀπατάειν l. ἀπατᾶν Kropp | ⲙⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ
3. ϫⲱⲱ i.e. Sahidic ϫⲱ | ⲙⲟⲥ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲥ | ⲡⲉ̇ⲉⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲟⲟⲩ | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
4. ⲡ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲱ̅ⲣ̅ i.e. Greek παντοκράτωρ
4-5. ϩⲉ ⲡⲡⲉⲕ̇ⲉⲟⲁⲩ l. ϩⲉ ⲡⲉⲕⲉⲟⲁⲩ (dittography) | ⲉⲟⲁⲩ i.e. Sahidic ⲉⲟⲟⲩ
5-6. ⲁⲕⲓ ⲡ̇ⲥⲁϣⲃ : “come, with the seven” (“Du mögest kommen, während die sieben”) Kropp, Meyer
6. ⲥⲁϣⲃ i.e. Sahidic ⲥⲁϣϥ | ⲥⲧⲉⲣⲉⲩⲙⲁ i.e. Greek στερέωμα | ⲥⲱⲕ l. ⲉⲩ-ⲥⲱⲕ (?)
7. ⲁⲟϩ i.e. Sahidic ⲟⲟϩ
8. ⲛⲟϭⲁ̣ⲙ i.e. Sahidic ⲛⲟϭ ⲛ̅-ϭⲁⲙ (haplography) Kropp
9. ⲥⲁⲗⲡⲓⲝ i.e. Greek σάλπιγξ
10. ⲧϩⲓⲏ ⲉⲧϫ̅ⲓ ⲙⲁⲓ : l. ⲧ-ϩⲓⲏ ⲉ⸗ⲧ-ⲕϫⲓ ⲙⲁⲓⲧ (?) “That is the way, which leads (?)” (“Das sei der Weg, der herführt (?)”) Kropp : translate “may this be the way you lead” (?) Meyer
10-11. ⲙⲁⲓⲉⲓⲧ i.e. Sahidic ⲙⲟⲉⲓⲧ
11. Kropp and Meyer omit this line | ⲱⲛⲁϩ i.e. Sahidic ⲱⲛϩ
12. ⲉⲕⲁϩⲉ ⲣⲁⲕ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲅ-ⲁϩⲉⲣⲁⲧ⸗ⲕ
13. Kropp and Meyer omit this line; Kropp nonetheless proposes to restore ⲉⲕ⟨ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲕϩⲁⲅⲓⲁⲥⲥⲉ ⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ⟩ as in p. 4 , l. 16 (§63) | ϩⲁⲅⲓⲁⲥⲥⲉ i.e. Greek ἁγιάζειν | ⲙⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲟⲩ | ϫⲉⲕⲁⲟ̅ⲥ̅ i.e. Sahidic ϫⲉⲕⲁⲁⲥ
14. ⲙⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲟⲩ | ϫⲱ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲛ̅- cf. ϩⲓϫⲱ- | ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα
15. Kropp and Meyer omit this line | ⲡⲉⲃ i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ- | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
16. ⲡ̅ⲁ̅⳪ l. *ϭ(ⲱⲓ)ⲥ i.e. Sahidic ϫⲟⲉⲓⲥ | ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ l. ϩⲛ ⲧⲉ-ⲩⲛⲟⲩ | ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏⲕ i.e. Sahidic ϣⲛϩⲏⲧ⸗ⲕ
17. ϩⲓⲕⲱⲛ i.e. Greek εἰκών
17-18. ⲙⲡⲣⲉⲕⲉ ⲡϩⲱⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲡⲉ⸗ⲕ-ϭⲛ̅ ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉ-ⲡϩⲱⲃ (?) | “Do not blame (?) the [18] work of your hands as he rushes towards destruction!” : “Do not let the work of your hands go to its doom” (“Lass das Werk deiner Hände nicht ins Verderben gehen!” Kropp
18. ⲉⲛⲉⲕϭⲓϫ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛⲉ⸗ⲕ-ϭⲓϫ | ⲉ⸗ⲃ-ⲡⲱⲧ̇ i.e. Sahidic ⲉ⸗ϥ-ⲡⲱⲧ
20. ⲡⲓⲕⲏ i.e. Greek πηγή Kropp | ⲙⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲙⲟⲟⲩ
21. ⲱⲛⲁϩ i.e. Sahidic ⲱⲛϩ | ⲡⲁⲣⲁϯⲥⲱⲥ i.e. Greek παράδεισος
22. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ̇ i.e. Greek δύναμις
24. ϩ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ : ϩ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲏ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ Kropp
28. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲁⲙⲁϩϯ i.e. Sahidic ⲁⲙⲁϩⲧⲉ
29. ⲡⲉⲕ- i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ⲕ- | ϭⲉⲃⲁⲓ̇ i.e. Sahidic ϭⲃⲟⲓ | ϫⲟⲥⲓ i.e. Sahidic ϫⲟⲥⲉ+ | ⲕⲉϫⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲕ-ϫⲟⲟⲩ
30. ⲛⲉ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅- cf. ⲙⲉ- | ⲧⲉⲛⲁⲙⲓⲥ ⲧⲉⲛⲁ vac ⲙⲓⲥ pap. (avoiding pre-existing damage) i.e. Greek δύναμις | ⲡⲛ̅ⲉ̅ϩ l. ⲡⲓ-ⲛⲉϩ

p. 12

1. ⲛⲉⲥⲉⲙⲁϩⲃ ⲉ- i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲥⲉ-ⲙⲁϩ⸗ϥ ⲛ̅- Kropp | ⲁⲩⲱ “not needed”, so Kropp | ⲱⲁⲛⲡⲁϩ̅ⲃ̅ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲩ-ϣⲁⲛ-ⲡⲁϩⲧ⸗ϥ : ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲟⲩ Kropp
2. ϩⲉϫⲉⲛ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲉⲛ | ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲛ̇ϩⲏⲧⲃ i.e. Sahidic ⲛ̅ϩⲏⲧ⸗ϥ | ⲛⲥⲉⲉⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲥⲉ-ⲉⲓ
3. ⲡⲉⲃ i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ- | ⲧⲉⲃϯ ⲟⲩⲱ i.e. Sahidic ⲛⲧⲉ⸗ϥ-ϯ ⲟⲩⲱ : i.e. Sahidic ⲉⲧ⸗ϥ-ϯ ⲟⲩⲱ Kropp
4. ⲉⲡⲱⲛϩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲱⲛϩ
4-5. ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲱⲥ i.e. Greek παράδεισος | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e Greek ταχύ | ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ Kropⲡ
6. ⲗⲟⲅⲟⲥ i.e. Greek λόγος | ⲛⲧⲁⲃⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ⸗ϥ-ⲉⲓ
7. ⲁⲃϣⲱⲡⲓ i.e. Sahidic ⲁ⸗ϥ-ϣⲱⲡⲉ
7-8. ⲙⲱⲛⲱⲅⲉⲛⲏⲥ i.e. Greek μονογενής
8. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
9. ⲉⲣⲏⲛⲏ i.e. Greek εἰρήνη | ⲛⲁⲃ i.e. Sahidic ⲛⲁ⸗ϥ | ⲉⲃⲛⲏⲩ i.e. Sahidic ⲉ⸗ϥ-ⲛⲏⲩ corrected from ⲉⲃⲏⲏⲩ
10. ⲡⲉⲥⲏⲧ i.e. Sahidic ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ | ⲕⲱⲥⲙⲟⲥ i.e. Greek κόσμος | ⲉⲃⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲏⲧ⸗ i.e. Sahidic ⲛ⸗ϥ-ⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ⸗
12. ⲁⲕⲟⲩⲁⲛⲁϩ i.e. Sahidic ⲁ⸗ⲕ-ⲟⲩⲉⲛϩ- : translate “he revealed” (“Er offenbarte”) Kropp
12-13. ⲕⲱⲥⲙⲟⲥ i.e. Greek κόσμος
14. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲡⲑ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲑ̅
15. ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ : ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅ i.e. Sahidic ⲧ-ⲕⲁⲗⲁϩ ⲙ̅-ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅
16. ϯ ⲉ̅ⲙ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲟ̅ⲩ̅ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲉⲡⲅ̅ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲅ̅ | ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ i.e. Greek δύναμις
17. ⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲉ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ : ⲣⲁⲥ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ⲥ
17-18. ⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ l. ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ Kropp
19. ⲕ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲥ̅ⲁ̅ⲥ̣̅ : ⲕ̅ⲁ̅ⲕ̅ⲥ̅ⲁ̅ Kropp | ϯ ⲉⲙⲁⲕ ⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ) ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
20. ⲛⲏⲕⲏ i.e. Sahidic ⲛⲁⲁⲕⲉ s.v. Crum CD 223a
20-21. ⲙⲱⲛⲱⲅⲉⲛⲏⲥ i.e. Greek μονογενής
21. ⲡⲉϩⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ϩⲟⲟⲩ
22. ⲙⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ
23. ⲛⲁⲁⲅⲓ i.e. Greek νίκη (?) : ⲛⲁⲁⲕⲉ Kropp (twice)
24. ϯⲉⲣⲁⲕ ⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲱⲣⲕ ⲉⲣⲟ⸗ⲕ ⲙ̅)-ⲡⲟⲟⲩ | ⲛⲉⲛ i.e. Sahidic ⲛ-
24-25. ⲙⲁⲉⲓⲁ i.e. Sahidic ⲙⲁⲉⲓⲛ
25. ⲙ̇ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅ ⲛⲉ-ϣⲡⲏⲣⲉ | ⲛⲧⲁⲃⲁⲁⲩ i.e. Sahidic ⲛⲧⲁ⸗ϥ-ⲁⲁ⸗(ⲟ)ⲩ
26. ϯⲕⲟⲩⲙⲏⲛⲉ i.e. Sahidic ⲧ-ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ i.e. Greek οἰκουμένη : ϯⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ {ⲛⲉ} Kropp | ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ
27. ⲉⲧⲙⲟⲁⲩⲧ i.e. Sahidic ⲛ-ⲉⲧ-ⲙⲟⲟⲩⲧ | ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲛ̅-ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ
28. ⲧⲓⲙⲱⲛⲓⲱⲛ i.e. Greek δαιμόνιον | ⲛⲉⲩ i.e. Sahidic ⲛⲏⲩ+
29. ⲓ̅ⲥ̅ l.ⲛ̅-ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ
29-30. ⲉⲡⲥⲱϩⲃ̇ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲥⲱⲃϩ
30. ⲧⲉⲃⲏⲩ i.e. Sahidic ⲧⲃⲃⲏⲩ+ | ϩⲉⲛ ⲡⲣⲁⲛ : ϩⲉⲛ vac ⲡⲣⲁⲛ pap.
31. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲛ̅-ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲃⲉⲗⲏ i.e. Sahidic ⲃⲉⲗⲗⲉ

p. 13

1. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ (twice) | ⲙ̇ⲁⲁϣ i.e. Sahidic ⲙⲟⲟϣⲉ | ⲡⲣⲁ̇ⲛ : ⲡⲣⲁ l. ⲡⲣⲁⲛ Kropp
2. ⲧⲱⲟⲩⲃⲓⲛ l. ⲧⲱⲟⲩⲛ Kropp | ⲙⲁⲟϣ i.e. Sahidic ⲙⲟⲟϣⲉ | ⲡⲣⲁⲓⲛ l. ⲡⲣⲁⲛ : ⲡⲣⲁⲛ Kropp
3. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ (twice)
4. ⲱϣⲙⲉ i.e. Sahidic ⲱϣⲙ | ⲙⲁⲩ corrected from . ⲁⲩ by overwriting | ϣⲁⲟⲩⲉⲓ i.e. Sahidic ϣⲟⲟⲩⲉ, cf. Fayumic ϣⲁⲩⲉⲓ Kropp
5. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ (twice) | ⲡⲉⲧⲣⲁ i.e. Greek πέτρα
6. ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
6-7. ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
7. ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲡⲉⲃⲥⲱⲙⲁ : ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ Kropp | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
7-8. ⲛⲑⲏ l. ⲛ-ⲧ-ϩⲏ
8.-9. ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲱⲥ i.e. Greek παράδεισος
9. ϯ̅ ⲉ̅ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲧⲏⲡⲟⲥ i.e. Greek τύπος | ⲥ̅☧ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ i.e. Greek σταυρός
10. ϩⲓϫⲱⲃ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲱ⸗ϥ
11. ⲅⲉⲛⲟⲥ i.e. Greek γένος | ⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉ i.e. Sahidic ⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ | ⲧⲉ l. ⲉⲧⲉ
12. ⲟⲩⲱⲃⲥ i.e. Sahidic ⲟⲩⲱⲥϥ | ⲧⲏⲣⲉⲥ i.e. Sahidic ⲧⲏⲣ⸗ⲥ
12.-13. ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲱⲥ i.e. Greek διάβολος
13. ̇ⲧ̇ⲉ̇ⲙⲱⲛⲓⲱⲛ i.e. Greek δαιμόνιον : l. ⲛ̅ⲧⲉⲙⲱⲛⲓⲱⲛ Kropp | ⲧⲉ l. ⲉⲧⲉ
14. ⲉ⸗ⲛϣⲏⲣⲉ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲛ̅-ϣⲏⲣⲉ | ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
15. ϣⲁⲣⲉⲡⲓ i.e. Sahidic ϣⲱⲣⲡ | ⲣⲉⲙⲓⲉ i.e. Sahidic ⲣⲙⲉⲓⲏ | ⲛⲧⲁⲥⲓ̇ i.e. Sahidic ⲛⲧⲁ⸗ⲥ-ⲉⲓ
16. ⲁⲥⲓ i.e. Sahidic ⲁ⸗ⲥ-ⲉⲓ
17. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ⲡⲛⲁⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲛⲁⲩ | ⲥ̅☧ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ i.e. Greek σταυρός
18. ⲉⲧⲛⲙⲉⲧ- l. ⲛ̅ⲧⲙⲉⲧ- | ⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉ i.e. Sahidic ⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ | ⲧⲏⲣⲏⲥ i.e. Sahidic ⲧⲏⲣ⸗ⲥ
18-19. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
19. ⲡⲉⲕⲗⲁⲙ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ-ⲕⲗⲟⲙ | ϣⲁⲛϯ̇ i.e. Sahidic ϣⲟⲛⲧⲉ
20. ⲓⲃⲧ i.e. Sahidic ⲉⲓϥⲧ | ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲝⲟⲩ i.e. Sahidic ⲉⲛⲧ-ⲁ⸗ⲩ-ⲧⲉⲕⲥ⸗ⲟⲩ : ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲃⲟⲩ l. ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲝⲟⲩ Kropp
21. ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⲧⲉⲥⲧⲉ i.e. Sahidic ⲥϣ- Crum CD 374b cf Collège de France MS 2 (M573) : ⲧⲉⲥϣⲧⲉ̣ | ⲗⲟⲛⲭⲓ i.e. Greek λόγχη
21.-22. ⲡⲉⲃⲥⲡⲉⲣ i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ-ⲥⲡⲓⲣ | ⲡⲉⲃⲥⲛⲟⲃ i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ-ⲥⲛⲟϥ
22.-23. ⲛⲧⲁⲃⲓ i.e. Sahidic ⲛⲧⲁ⸗ϥ-ⲉⲓ
23. Ϩⲓϫⲉ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲉⲛ : ϩⲓϫⲉⲛ Kropp | ⲥ̅☧ⲟ̅ⲥ̅ l. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ i.e. Greek σταυρός
24. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
25. Ϩⲓϫⲉ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲉⲛ |(kharaktēr: +) l. ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ i.e. Greek σταυρός
26. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
27. ⲡⲅ̅ : ⲛⲅ̅ Kropp | ⲛⲧⲁⲃⲁⲁⲩ i.e. Sahidic ⲧⲁ⸗ϥ-ⲁⲁ⸗ⲟⲩ | ⲧⲁⲫⲱⲥ i.e. Greek τάφος
27-28. ⲧⲉⲃϭⲓⲛⲧⲱⲟⲩⲛ i.e. Sahidic ⲧⲉ⸗ϥ-ϭⲓⲛ-ⲧⲱⲟⲩⲛ : ⲧⲉϥϭⲓⲛⲧⲱⲟⲩⲛ Kropp
28-29. ⲥⲟⲩⲧⲁⲣⲓⲱⲛ i.e. Greek σουδάριον
29. ⲛⲧⲁⲩϭⲁⲁⲗⲉⲃ i.e. Sahidic ⲛⲧⲁⲩ-ϭⲁⲗ⸗ϥ | ⲉⲙⲁⲃ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ | ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός
30. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
31. ⲧⲉⲅⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ l. ⲧⲉⲕ-ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ i.e. Greek ἀνάστασις
32. ⲉⲫⲁ l. ⲉ-ⲡ-ϩⲁ
33. ⲁⲡⲱⲥⲧⲟⲗⲟⲥ i.e. Greek ἀπόστολος | ⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ : ⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
34. ⲡ⳪ ⲗ. *ϭ(ⲱⲓ)ⲥ i.e. Sahidic ϫⲟⲉⲓⲥ | ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ⲥⲁⲣⲉⲝ i.e. Greek σάρξ

p. 14

1. ⲛⲧⲁⲕⲫⲱⲣⲓ : ⲛ vac ⲧⲁⲕⲫⲱⲣⲓ pap. | ⲫⲱⲣⲓ i.e. Greek φορεῖν | ⲙⲁⲥ̇ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲥ | ⲉⲕⲥⲙⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛⲅ̅-ⲥⲙⲟⲩ cf. ⲛⲅⲥⲙⲟ̅ⲩ in Collège de France MS 2 (M573)
2. ⲙⲡⲉⲙⲧⲁ ⲉⲃⲁⲗ i.e. Sahidic ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ | ⲉⲕⲛⲓⲃⲓ i.e. Sahidic ⲛⲅ̅-ⲛⲓϥⲉ cf. ⲛⲅⲛ̣ⲓⲃⲉ in Collège de France MS 2 (M573) | ⲉⲣⲁⲩ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ⲟⲩ
2-3. ⲉⲕⲙⲁϩⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛ⸗ⲅ̅-ⲙⲉϩ⸗ⲟⲩ
3. ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα | ⲉⲓ l. ⲉ⸗ⲩ-ⲉ-ⲉⲓ
4. ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲉⲧ l. ⲉⲧ ϩⲉ i.e. Sahidic ⲉⲧ-ϩⲙ̅- | ⲡⲉⲃ- i.e. Sahidic ⲡⲉ⸗ϥ- | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα
4-5. ⲉⲩϣⲁⲛϫⲁⲕⲙⲉⲃ i.e. Sahidic ⲉⲩϣⲁⲛ-ϫⲁⲕⲙ⸗ϥ
5. ϫⲁⲕⲙⲉⲃ i.e. Sahidic ϫⲁⲕⲙ⸗ϥ̅ | ⲕⲁⲗⲱⲥ i.e. Greek καλῶς | ⲁⲕⲓ i.e. Sahidic ⲁ⸗ⲕ-ⲉⲓ | ⲧ-ϭⲁⲙ l. ⲉⲣⲉ-ⲧ-ϭⲁⲙ ?
5-6. ⲉⲡⲉⲕⲓⲱⲧ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ⲕ-ⲉⲓⲱⲧ
6. ⲁⲕⲁⲑⲱⲥ i.e. Greek ἀγαθός | ⲙⲁⲟⲩϣⲉ i.e. Sahidic ⲙⲟⲟϣⲉ
6-7. ⲑⲁⲓⲃⲱⲥ i.e. Sahidic ⲧ-ϩⲁⲓⲃⲉⲥ
7. ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
8. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ ⲉ- cf. Collège de France MS 2 (M573) ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲟⲕ [ⲉⲡⲟⲟⲩ] : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp | ⲉⲣⲉⲣ ϩⲱⲃ l. ⲉ⸗ⲕ-ⲉⲣ ϩⲱⲃ cf. ⲉⲕⲉⲣϩⲱ[ⲃ] in Collège de France MS 2 (M573) : ⲉⲡⲉⲣϩⲱⲃ Kropp
9. ⲉⲧⲡⲏ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ⲡⲉ | ⲉⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ
10. ϯ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲡⲟⲟⲩ : ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲁⲕ ⲉⲙⲡⲟⲟⲩ Kropp
10-11. ⲙⲓⲛ i.e. Sahidic ⲙⲙⲓⲛ
11. ⲉⲙⲁⲕ i.e. Sahidic ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ | ⲉⲣⲁⲕ i.e. Sahidic ⲉⲣⲟ⸗ⲕ | ⲧⲁϭⲓⲛⲁϩ:ⲉⲣⲁⲧ ⲉⲣⲁⲕ l. ⲧⲁ-ϭⲓⲛ-ⲁϩⲉ-ⲣⲁⲧ ⲉⲣⲁⲕ
12. ⲥⲧⲉⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥ i.e. Greek στρατηλάτης | ⲉⲧⲉ ⲣⲁⲛ i.e. Sahidic ⲉⲧⲉ-ⲛⲉ⸗ⲩ-ⲣⲁⲛ ⲛⲉ : ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ Kropp
14. ϯ ⲉⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. Collège de France MS 2 (M573) [ϯ̣]ⲧ̣ⲁ̣ⲣⲕ̣ⲟ̣ ⲙⲙⲟⲕ ‧ ⲉⲡⲟⲟⲩ
14-15. ⲃⲁⲓ ϣⲉⲛⲟⲩⲃⲓ i.e. Sahidic ϥⲁⲓ ϣⲙⲛⲟⲩϥⲉ
15. ϣⲁⲛⲧⲁϫⲱⲕ i.e. Sahidic ϣⲁⲛϯ-ϫⲱⲕ | ⲉⲃⲟⲗ : ⲉⲃⲁⲗ Kropp
16. ⲉⲛⲇⲱⲝⲱⲛ i.e. Greek ἔνδοξον | ϯ ⲉⲡⲟⲟⲩ Kropp omits
17. ⲁⲅⲅⲉⲗⲱⲥ i.e. Greek ἄγγελος : ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Kropp | ⲡⲣⲁϣⲉ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡ-ⲣⲁϣⲉ
18. ⲇⲱⲝⲱⲛ i.e. Greek ἔνδοξον
19. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος | ⲛⲉ̇ ϭⲁⲙ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧ-ϭⲟⲙ
20. ⲧⲱⲝⲱⲛ i.e. Greek ἔνδοξον | ⲟⲩⲁⲃ i.e. Sahidic ⲟⲩⲁⲁⲃ
21. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος | ⲉⲕⲓ l. Sahidic ⲛ⸗ⲕ-ϯ ? : ⲉⲕϯ Kropp
22. ⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
22-23. ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ i.e. Greek ἄγγελος
23. ⲇⲓⲕⲉⲱⲥⲏⲛⲉ i.e. Greek δικαιοσύνη
24-25. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲛⲁ ⲙ̇ⲡⲓⲱⲧ ⸗ ⲡϩⲏⲡ ⲛϩⲏⲧⲃ̇ l. ⲡ-ⲉⲧ- ⲉⲣⲉ-ⲡ-ⲛⲁ ⲙ̇-ⲡ-ⲓⲱⲧ ϩⲏⲡ ⲛ-ϩⲏⲧ⸗ⲃ cf. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲡⲛⲁ ‧ ⲉⲛⲡⲓⲱⲧ ϩⲉⲡ [ . ?] in Collège de France MS 2 (M573)
25. ⲡϩⲏⲡ l. ⲉⲧϩⲏⲡ (?) Kropp | ⲛϩⲏⲧⲃ̇ i.e. Sahidic ⲛ̅ϩⲏⲧ⸗ϥ̅
25-26. ⲧⲉⲃⲕⲁⲗⲁϩⲏ i.e. Sahidic ⲧⲉ⸗ϥ-ⲕⲁⲗⲁϩⲏ
26. ⲭⲱⲣⲉⲩⲉⲓ i.e. Greek χορεύειν | ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
27. ⲛⲁⲓ̇ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ : translate “that they come to me” Meyer
28. ⲛϩⲏⲧⲃ i.e. Sahidic ⲛ̅ϩⲏⲧ⸗ϥ̅ | ⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ
30. ⲛⲉⲥⲉⲡⲱⲧ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ⲥⲉ-ⲡⲱⲧ: ⲛⲥⲉⲡⲱⲧ Kropp
31. ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ i.e. Greek ἐξουσία | ⲁⲛⲁϫ̣ⲱ djandja corrected from or to ⲁⲛⲁ . ⲱ i.e. Greek ἀναχωρέιν (?) Kropp
31-32. ⲥⲁⲉⲃⲗ i.e. Sahidic ⲥⲁⲃⲟⲗ : ⲥⲁⲉⲃⲗⲉ l. ⲥⲁ⟨ⲛ⟩ⲃⲁⲗ ⲉ- Kropp
32. ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲏ̅ i.e. Greek ταχύ (twice) | ϯ ⲉⲡⲟⲟⲩ i.e. Sahidic ϯ-(ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ⲕ) ⲙ̅-ⲡⲟⲟⲩ cf. [ϯⲧⲁⲣⲕⲟ] ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲡⲟⲟⲩ in Collège de France MS 2 (M573)
34. ⲁⲏⲣ i.e. Greek ἀήρ | ⲉ⸗ⲩ-ⲧⲓⲱⲕⲓ i.e. Greek διώκειν : translate “may they pursue” (“sie mögen verfolgen”) Kropp | ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ i.e. Greek ἐξουσία
35-36. ϣⲁⲛⲧⲉⲃⲓ ⲉⲃⲁϩⲉ ϩⲣⲁⲧϥ i.e. Sahidic ϣⲁⲛⲧⲉ⸗ϥ-ⲉⲓ ⲉ⸗ϥ-ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ⸗ϥ
36. ⲉⲃⲁⲉ ϩⲣⲁⲧϥ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ⸗ϥ̅ cf. ⲛϥⲁϩ[ⲉ ⲣⲁⲧϥ] in Collège de France MS 2 (M573) | ϫⲉⲛ i.e. Sahidic ⲉϫⲛ̅ or ϩⲓϫⲛ̅ cf. ϩ̣ⲓϫⲉⲛ in Collège de France MS 2 (M573)

p. 15

1. ⲉⲃⲙⲟⲩϩ̇ⲟⲩ i.e. Sahidic ⲛ̅⸗ϥ-ⲙⲉϩ⸗ⲟⲩ
1-2. ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲃ i.e. Sahidic ⲉⲩϣⲁⲛ-ⲡⲁϩⲧ⸗ϥ : ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲟⲩ Kropp
2. ϩ̇ⲉϫⲱ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲛ̅- cf. ϩⲓϫⲱ- | ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲛϩⲏⲧⲃ i.e. Sahidic ⲛ̅ϩⲏⲧ⸗ϥ̅
3. ⲉⲡⲉⲃⲥⲱⲙⲁ i.e. Sahidic ⲙ̅-ⲡⲉ⸗ϥ-ⲥⲱⲙⲁ | ⲥⲱⲙⲁ i.e. Greek σῶμα | ⲡⲉϩ i.e. Sahidic ⲡⲉϩⲧ-
4. ⲧⲁⲃⲉⲣ ϩⲁⲁⲗⲓ i.e. Sahidic ⲉⲛⲧ-ⲁ⸗ϥ-ⲣ̅ ϩⲟⲟⲗⲉ | ϣⲁⲃϯ ⲟⲩⲱ i.e. Sahidic ϣⲁ⸗ϥ-ϯ ⲟⲩⲱ
5. ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲉϩⲧⲃ i.e. Sahidic ⲉⲩϣⲁⲛ-ⲡⲁϩⲧ⸗ϥ | ⲡⲓⲛⲓⲡⲓ i.e. Sahidic ⲃⲉⲛⲓⲡⲉ
5-6. ϣⲁⲃⲃⲱⲗ i.e. Sahidic ϣⲁ⸗ϥ-ⲃⲱⲗ
6. ⲉⲃⲉⲣ i.e. Sahidic ⲛ⸗ϥ-ⲣ̅ | ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲉϩⲧⲃ i.e. Sahidic ⲉ⸗ⲩ-ϣⲁⲛ-ⲡⲁϩⲧ⸗ϥ
7. ϩⲉϫⲉⲛ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲛ- | ⲡⲉⲧⲣⲁ i.e. Greek πέτρα | ⲡⲱϭⲓ i.e. Sahidic ⲡⲱϭⲉ
7-8. ⲉⲥⲧⲁⲟⲩⲁ ⲙⲁⲩ i.e. Sahidic ⲛ⸗ⲥ-ⲧⲁⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ
8. ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲉϩⲧⲃ i.e. Sahidic ⲉⲩϣⲁⲛ-ⲡⲁϩⲧ⸗ϥ | ϩⲓϫⲉ ⲛ ⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ i.e. Sahidic ϩⲓϫⲛ̅ ⲛ-ⲉⲧ-ⲙⲟⲟⲩⲧ | ϩⲓϫⲉⲛ ⲉⲧⲙⲁⲟⲩⲧ l. ϩⲓϫⲛ ⲛⲉⲧ-ⲙⲁⲟⲩⲧ (haplography)
9. ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ i.e. Greek πίστις | ⳪ l. *ϭ(ⲱⲓ)ⲥ i.e. Sahidic ϫⲟⲉⲓⲥ | ⲧⲁⲡⲣⲁ l. ⲧ-ⲧⲁⲡⲣⲁ
10. ⲓ̅ⲥ̅ l. ⲓ(ⲏⲥⲟⲩ)ⲥ | ⲭ̅ⲥ̅ l. ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ i.e. Greek χριστός | ⲛⲧⲁⲥϫⲉ ⲛⲁⲓ i.e. Sahidic ⲛ̅ⲧⲁ⸗ⲥ-ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ
11. ⲧⲁⲙⲓⲁ l. ⲧⲁⲙⲓⲁⲩ Kropp i.e. Sahidic ⲧⲁⲙⲓⲟ⸗(ⲟ)ⲩ
12. ⲛⲉ : ⲙⲉ Kropp | ⲑⲉⲣⲓⲱⲛ i.e. Greek θηρίον : ⲑⲏⲣⲓⲱⲛ Kropp
15. ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟ̅ⲥ̅ i.e. Greek ἀρχάγγελος
17. ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲛⲟϭ i.e. Sahidic ⲛ̅-ⲧⲉ⸗ⲕ-ⲙⲛ̅ⲧ-ⲛⲟϭ | ⲙⲓⲧⲁⲛⲅ l. ⲙⲓⲧⲁⲛⲓ i.e. Greek μετάνοια : ⲙⲓⲧⲁⲛⲓ Kropp
18. ⲑⲣⲱⲛⲟⲥ i.e. Greek θρόνος
19. ⲡⲁ̅⳪ l. ⲡⲁ-*ϭ(ⲱⲓ)ⲥ i.e. Sahidic ⲡⲁ-ϫⲟⲉⲓⲥ
20. ϩⲓ̅ⲕ̅ⲱ̅ⲛ̅ i.e. Greek εἰκών | ⲉⲕϯ i.e. Sahidic ⲛ⸗ⲅ-ϯ
21. ⲫⲱⲣⲓ i.e. Greek φορέιν | ⲛⲉⲇⲱⲝⲱⲛ i.e. Greek ἔνδοξον | ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ i.e. Greek μάλιστα
22. ⳽̅⳽̅ l. ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛⲁ) ⲇ(ⲉ)ⲓ(ⲛ)ⲁ i.e. Greek δεῖνα δεῖνα | ⲉⲕⲃⲓ ϩⲁⲃⲁⲗ ⲉⲙⲁⲃ i.e. Sahidic ⲛ⸗ⲅ-ϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟ⸗ϥ | ⲙⲉⲛ : ⲙⲛ Kropp
24. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲁⲩ i.e. Sahidic ⲡ-ⲉⲧⲉⲣⲉ-ⲉⲟⲟⲩ : ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ-ⲉⲁⲩ Kropp | ⲙⲡⲣⲉⲡⲉ i.e. Greek ἐμπρέπειν
25. ⲡⲛ̅ⲁ̅ l. ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ i.e. Greek πνεῦμα
26. ⲡϣⲁ : ⲛϣⲁ Kropp | ⲡϣⲁ ⲓⲛⲉ̇ϩ ⲛⲓⲛⲉϩ i.e. Sahidic ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅-ⲉⲛⲉϩ | ϩⲁⲙⲏⲛ i.e. Greek ἀμήν (thrice)

Notes:

Note: Kropp’s original edition is numbered by sentence rather than page and line numbers; we indicate the equivalent sentence number in Kropp’s edition at the beginning of each page.

p. 4, l. 5 ϣⲏⲣⲉ ⲡⲧⲁⲕⲁ “the son of perdition”, cf. John 17.12.
p. 4, l. 28. ⲙ̅ⲉ̅ⲑ̅ⲉ̅ⲙ̅ⲱ̅ⲛ̅ cf. Matthew 1.23 καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός (“and his name will be called Emmanuel, which interpreted means ‘God is with us’ (meth’ēmōn)”)

Bibliography:

Dosoo, Korshi, Edward O.D. Love, and Markéta Preininger. “The Coptic Magical Papyri Project: Progress Report.” Journal of Coptic Studies 24 (2022): 43–100.

Kropp, Angelicus. Der Lobpreis des Erzengels Michael (vormals P. Heidelberg Inv. Nr. 1686). Bruxelles : Fondation égyptologique reine Elisabeth, 1966.

Meyer, Marvin W., and Richard Smith. Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1999, p. 326-341, no. 135.


Editor:

Transcript from DDGLC; MPS transcription based on original and DDGLC, apparatus and translation (19/1/2021); MPS (25/1/2021); MPS (26/1/2021); MPS (29/1/2021); MPS (1/2/2021); MPS (2/1/2020); MPS (3/2/2021); MPS (5/2/2021); MPS (8/2/2021); MPS (9/2/2021); MPS (11/2/2021); MPS (23/2/2021); MPS (5/3/2021); team (28/5/2021); KD incorporating notes from Post-Fayumic Reading Group (27/7/2022); minor change MPS (30/1/2023)

How to cite:
Korshi Dosoo, Edward O.D. Love & Markéta Preininger (chief editors). "KYP T17: Endoxon of the Archangel Michael," Kyprianos Database of Ancient Ritual Texts and Objects, www.coptic-magic.phil.uni-wuerzburg.de/index.php/text/kyp-t-17. Accessed on 20/07/2024

Found a mistake? Let us know!